{2024} वृष राशीची नावे । Taurus Rashi Names | वृष राशीच्या बाळांची नावे

वृष राशीच्या लहान मुलांची नावे । वृष राशीच्या बाळांची नावे । वृषभ राशीच्या बाळांची नावे । Taurus Rashi Names । Taurus Rashi baby Names


वृष रास हि बारा राशींपैकी दुसरी रास आहे. या राशीला वृषभ असेही म्हटले जाते. आज याच वृषभ राशीवरून बाळांची नावे बघणार आहोत. या राशीमध्ये शक्यतो ब, व, उ, ए हि मुळाक्षरे येतात. तर आपण याच मुळाक्षरावरून लहान मुलांची नावे बघणार आहोत.

तुळबारा राशींपैकी दुसरी रास
वर्णाक्षरब, व, उ, ए
चिन्ह ♉︎
व्यक्ति विशेषवृष राशीचे चिन्ह बैल असते. या राशीचे लोक कठीण कार्यही अतिशय सहजतेने पूर्ण करतात. या लोकांची उंची थोडी कमी असते परंतु स्वभाव अत्यंत आकर्षक असतो.

वृष राशीची नावे । Taurus Rashi Names

आद्याक्षरमुलेमुली
ब वरून मुलांची नावेब वरून मुलींची नावे
व वरून मुलांची नावेव वरून मुलींची नावे
उ वरून मुलांची नावेउ वरून मुलींची नावे
ए वरून मुलांची नावेए वरून मुलांची नावे

अद्याक्षरावरून लहान मुलांची नावे

क्षज्ञ

अद्याक्षरावरून लहान मुलींची नावे

क्षज्ञ

Leave a Comment