[latest] व वरून लहान मुलींची नावे । baby girl names in marathi from V

मुलगा हा जर वंशाचा दिवा असेल तर मुलगी हि घराला उजळवणारी पणती असते. ज्या घरात मुलगी जन्माला येते त्या घरात लक्ष्मी आणि सरस्वती चा वास असतो.

मुलगा असो वा मुलगी जेव्हा एखाद्या कुटुंबात नवीन बाळ जन्माला येते त्यावेळी त्या कुटुंबातील लोकांचा आनंद गगनात मावेनासा होतो. त्या बाळाच्या हसण्या-खिदळण्याने घराला एक घरपण येते!

जेव्हा बाळ घरात येते तेव्हा बाळाचे आईबाबा त्याची काळजी घेण्यात व्यस्त होतात, आजीआजोबा वेगवेगळ्या पद्धतीने त्याला खेळवण्याचा प्रयत्न करत असतात, हिकडे बाळाच्या आत्या-मावश्या मात्र बाळाचे नाव काय ठेवायचे या विचारत असतात!

‘बाळाचे नाव’ हि आईवडिलांकडून बाळाला मिळणारी सर्वात मोठी भेटवस्तू आहे! प्रत्येक आदर्श पालक बाळाचे नाव ठेवण्यापूर्वी खूप विचार करतात. त्यापैकीच तुम्ही एक आहात.

अशाच काही आदर्श पालकांना बाळाचे नाव ठेवण्यास मदत व्हावी म्हणून आम्ही हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. चला तर आज आपण बघुयात व वरून लहान मुलींची नावे

अद्याक्षरावरून लहान मुलींची नावे

क्षज्ञ

व वरून लहान मुलींची नावे

नावअर्थ
वेदांशीवेदांचे ज्ञान असणारी
वैदेहीसीतेचे दुसरे नाव, रामाची पत्नी 
वेदश्रीवेदांनी युक्त, वेद ज्ञान असणारी 
वाणीबोली, उच्चारण
वान्यावनदेवी, वनात राहणारी 
विधीएखादी पद्धत, कोणत्याही गोष्टीची करण्याची पद्धत
वेदांताउंचीने लहान पण कर्माने महान
व्याकानदी, नदीप्रमाणे वाहणारी
वेदस्यावेदाचे ज्ञान असणारी, वेदाने बनलेली
वेदांगीवेदाचा भाग, वेदाचा अंश असणारी
वरदाएखाद्यावर आशीर्वाद असणारी
विदिशाज्ञान, उपवन, एखाद्या गोष्टीचे ज्ञान अधिक असणारी
वेदर्णाविविधपणा असणारा, विविधता
वैभवीसंपत्ती, संपन्नता
वैष्णवीविष्णूपत्नी, देवीचे नाव
विनिषाज्ञान, अत्यंत नम्र अशी 
विरूष्कादेवाकडून मिळालेली देणगी
वामिकादुर्गेचे नाव, दुर्गा देवी
विहादुर्गेचे नाव, दुर्गादेवी
विनंतीएखाद्याकडे मागणे करणे
विदुलाचंद्र, पृथ्वी, देवीचे नाव 
विभाअत्यंत उजळ अशी, चंद्र, प्रकाश
वामामहिला, स्त्री
वामाक्षीसुंदर डोळे असणारी, अत्यंत सुंदर डोळे
वमिलअत्यंत सुंदर
वमितादेवी पार्वती, पार्वतीचे दुसरे नाव
वंशिकाबासुरी, वंश वाढवणारी
वंशिताबासुरी, वंश
वनजावनदेवी, अरण्याची देवी, वनदेवता
वंदिताधन्यवाद देणे, अत्यंत चांगले वाटणे, आनंद होणे

[युनिक] व वरून लहान मुलींची नावे

नावअर्थ
वज्रबाला
वज्रागोकुळातील स्त्री
वज्रेश्वरीबलराम कन्या, मायाळू
वनचंद्रिकावनातील चांदणे
वनगौरी
वनजावनातील जन्मलेली
वनजोत्स्ना
वनज्योतीवनातील ज्योत
वनज्योत्सावनातील चांदणे
वनदेवतावनात राहणारी देवी
वनदेवीवनात राहणारी देवी
वनप्रियावनप्रिय असणारी, कोकिळ
वनमालावनातील फुलांची माळ
वनराणीवनाची स्वामिनी
वनलतावनातील वेली
वनलक्ष्मीवनाची शोभा, लक्ष्मी
वनश्रीवनाची शोभा
वनितास्त्री, पत्नी
व्रतीसाध्वी
वर्तिका
वरदलक्ष्मीलक्ष्मी
वरप्रदावर देणारी
वरदावर देणारी
वर्षदा
वर्षापावसाळा
वरालिका
वरुणा
वहिदा
वल्लभाप्रिया
वल्लरीवेल
वसू
वसुधापृथ्वी
वसुमतीपृथ्वी
वसुश्रीसंपत्तीची शोभा, धनवान, गोधान
वसंतलतावसंत ऋतूतील वेल
वसंतलतिकावसंत ऋतूतील वेल
वसंतभैरवी
वसंतसेनाएक संस्कृत नायिका
वसंतशोभा
वसुंधरापृथ्वी
वाग्देवी
वागेश्वरीवाणीची देवता
वाणीबोलणे
वामदेवी
वामालक्ष्मी, सरस्वती
वारणा
वाराणसीकाशी नगरी

‘व‘ अक्षरावरून सुरु होणारी मुलींची नावे

नावअर्थ
वर्णिकासोन्यासारखी
वान्यावनदेवता
वंशिकाबासरी
वाणीआवाज, भाषण
वारुणिपाऊस
वृषालीयश, महाभारतात कर्णाची पत्नी
वरदादेवी लक्ष्मी
वर्षिकापाऊस, देवी
विधिज्ञाभाग्यदेवता
वनिष्कावंश चालवणारी, भाग्यवान
वेदापवित्र
विदिशाएक नदी
वेदांगीवेदांचा एक भाग
वर्चस्वाशक्तिशाली, तेजस्वी
विधात्रीसरस्वती
वृद्धिप्रगति, विकास
विधिभाग्यदेवता
वृंदातुळस, पवित्र
वैदेहीसीतेचे एक नाव
वेणुबासरी, शुभ
विक्षाज्ञान, नजर
वैष्णवीश्रीविष्णु भक्त
वेदिकाज्ञान, वेदांशी संबंधित, एक नदी
विशिष्टासगळे समजण्याची शक्ती असलेली
वैशालीमहान, राजकुमारी, भारतातील एक प्राचीन शहर
विपश्यनायोग साधना
विश्वापृथ्वी, ब्रह्मांड
वीवाअभिवादन, अभिनंदन
वामिकादेवी दुर्गेचे एक नाव
वेदांतीवेदांचे ज्ञान असलेली
वरेण्यासर्वप्राप्ती करण्यास सक्षम असलेली
वेदांशीवेदांचा एक अंश
वेदश्रीवेद जाणणारी, सरस्वती
वीराशूर वीर
वियारावीरता
वागीश्वरीदेवी सरस्वती
विभूतिमहान व्यक्तित्व
विदितादेवी,सगळ्यांना माहिती असलेली
विनिशाज्ञान, प्रेम, विनम्रता
विनयासंयमित, सभ्य
विश्वजापूर्ण ब्रह्मांडाशी संबंधित
विशीविशेष
वृत्तिप्रकृति, व्यव्हार
वृद्धिकामोठी मुलगी
वल्लरीफुलांचा गुच्छ, सीतेचे एक नाव
वाराहीवराह वाहन असलेली देवता
वागिनीचांगली वक्ता
वर्तिकादीपक
विशालाक्षीमोठ्या डोळ्यांची, देवी पार्वतीचे एक नाव
विशाखा२७ नक्षत्रांपैकी एक
वरुदापृथ्वी

व वरून मुलींची नावे

नाव अर्थ
वेदांतिकावेदांचे ज्ञान असलेली
वागीशादेवी सरस्वतीचे एक नाव
वैभवीश्रीमंत, ऐश्वर्यसंपन्न
वैदर्भीश्रीकृष्णची पत्नी रुक्मिणीचे एक नाव
वृषागाय
वृषितासमृद्धि, सफलता
व्यास्तिसफलता, व्यक्तित्व
व्योमिनीदिव्य, पवित्र
व्युस्तीसुंदरता, कृपा
वनश्रीदेवी सरस्वतीचे एक नाव
वनिनिमृदुभाषी
वपुषासुंदर, अप्सरा
वमितादेवी पार्वती
वरदानीएका रागाचे नाव
वररुनावीदेवी लक्ष्मी
वरालिकाशक्तीची देवता, देवी दुर्गा
वरुणावीदेवी लक्ष्मी
वर्धनीएक राग
वशिताआपल्या गुणांनी मोहिनी घालणारी
वसंताजाचमेलीचे फुल
वसतिकासकाळचा प्रकाश
वसुतासमृद्ध
वसुंधरापृथ्वी
वसुश्रीपरमात्म्याची कृपा
वामाक्षीवामाक्षी
वाटिकाउपवन
वाचीअमृतासारखी वाणी
वैधूर्याएका नदीचे नाव
वैधृतियोग्य पद्धतीने समायोजित झालेली
वैदूर्यएक अनमोल रत्न
वायगादेवी पार्वती
वैणवीसोने
वैशाखीशुभ, वैशाख पौर्णिमा
वैशूदेवी लक्ष्मी
वैश्वीश्री विष्णू उपासक
वैवस्वतीसूर्याशी संबंधित
वज्रकलाहीरा

व वरून मुलींची दोन अक्षरी नावे

नावे अर्थ
वैगा A river in Tamil nadu
वज्रा Goddess Durga
वल्ली creeper
वामा lady, Durga
वन्ही Fire
वाणी Goddess Saraswati
वंशी Flute
वरा Blessing
वारा Goddess Parvati
वारी Goddess Saraswati
वर्णू Coloured
वर्षा Rain
वार्या Form
वटी Nature
वेदा ancient scriptures of knowledge
वेढा Pious
वेदी altar
विक्शा
वीणा a musical instrument
वेला time
वेण्या Lovable
विभा Light
विभी Fearless
विधी Goddess of Destiny
विद्या Goddess Durga
विप्रा Moon
विना Musical instument
विंध्या knowledge
विश्वा World
विती Light
वृन्दा Goddess Radha
वृषा cow
वृष्टी Rain
वृत्ती Nature,Behaviour

तुम्हाला हि व वरून लहान मुलींची नावे कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा, व जरा तुम्हाला तुम्हाला यापेक्षा जास्त नावे माहित असतील तर कमेंट करून नक्की सांगा.


हे नक्की वाचा :

लहान बाळाची काळजी कशी घ्याल? लहान बाळाला खेळवण्यासाठी काही मजेशीर गोष्टी

लहान बाळाला सांभाळणे हे पालकांसाठी जगातील सर्वात अवघड काम असते; पण काळजी करू नका या पोस्ट मध्ये आम्ही तुम्हाला लहान मुलांची काळजी कशी घ्यायची याची संपूर्ण माहिती देणार आहोत ….

-: अधिक वाचा :-

Leave a Comment