कारस्थान म्हणजे काय? अर्थ +वाक्य । synonyms for word ‘karasthan’ in marathi

कारस्थान मराठी अर्थ – 

कट-कारस्थान म्हणजे एखाद्या वाईट कामासाठी आखलेली योजना किंवा चाल.

karasthan means planning for bad purposes

कारस्थान समानार्थी शब्द – 

कट-कारस्थान, 

डाव,

चाल,

वाक्यात उपयोग – 

शिवाजी महाराजांना मारण्यासाठी शत्रूने अनेक कारस्थानं रचली,पण ती असफल ठरली!

हे पण वाचा :

Leave a Comment