Todun Tak meaning in marathi । तोडून टाक म्हणजे काय?

Todun Tak means to Break/ smash it down.

‘तोडून टाक’ हा शब्द जास्तकरून मनोरंजनाशी संलग्न व्यक्तींद्वारे वापरला जातो. या शब्दाचा उपयोग तेव्हा केला जातो जेव्हा एखादी व्यक्ती त्याला दिलेल्या कामात उत्कृष्ठ काम करते, तेव्हा त्या व्यक्तीला उपमा म्हणून हा शब्द वापरला जातो.

समानार्थी शब्द – फोडून टाक.
वाक्यात उपयोग – प्रथमेश ने उत्कृष्ट नृत्य करून नृत्य मंच तोडून टाकले.
Use in sentence – Prathamesh smashed the dance floor with a great dance.

Read More :

meaning of aik na marathi

what is mean by bandhilki/bandhilaki?

“शिस्तीत रहा/ शिस्तात जा” – मराठी अर्थ

Leave a Comment