What does a person call in Marathi who give advice?

मराठीमध्ये advice चा अर्थ ‘सल्ला’ किंवा उपदेश असा देखील होतो.

एखाद्याने काय करु नये आणि काय करावे याविषयी दिलेले मत म्हणजेच advice होय.

Leave a Comment