Easy म्हणजे काय? | Marathi meaning of Easy

 Easy म्हणजे मराठी मध्ये ‘सोपा’.

 सामानअर्थी शब्द – सोपा , सुकर ,सहजपणे.

 विरुद्धअर्थी शब्द  – कठीण, जटिल, तापदायक परिस्थिती.

 वाक्यात उपयोग – 

मराठीमध्ये बोलने खूप सोपे आहे.

झाडावर चढणे खूप सोपे आहे.

व्हाट्सएप चालवणे खूप सोपे आहे.

 Use in sentense –

It is very easy to speak in Marathi.

It is very easy to climb a tree.

WhatsApp is very easy to run.

Read More :

what is mean by bandhilki/bandhilaki?

“शिस्तीत रहा/ शिस्तात जा” – मराठी अर्थ

meaning of aik na marathi

Leave a Comment