मराठी मध्ये लॅटरचा अर्थ | Later Meaning In Marathi

लॅटर (Later) म्हणजे नंतर जे कि लेट (late) या शब्दाचे क्रियापद आहे.


समानार्थी शब्द – काही वेळाने.

विरुद्धार्थी शब्द – अगोदर, आधी, वक्तशीर.

वाक्यात उपयोग – 
मी तुला नंतर फोन करतो.
एक वर्षानंतर ती परत आली.
“मी तुला नंतर पैसे देईन” असे माझे वडील म्हणाले.

Use in sentence – 
I’ll call you later.
Two year later she came back.
“I’ll pay you later,” my father said.

Leave a Comment