[Top 150+] म वरून लहान मुलांची नावे । Marathi baby Boy Names From M

लहान मुले म्हणजे देवाघरची फुले असं म्हणलं जात ते खरंच आहे. घरात लहान मुलं असल्यावर घरातील वातावरण एकदम प्रसन्न आणि आनंददायी असते. जेव्हा एखाद्या कुटुंबात लहान बाळाचे आगमन होते तेव्हा त्या कुटुंबीयांचा आनंद गगनात मावेनासा होतो.

बाळ घरात येण्याअगोदरच बाळाचे नाव काय असणार हे ठरवण्यासाठी घरातील मंडळी उत्सुक असते. कारण आईवडिलांकडून बाळाला मिळणारी सर्वात पहिली आणि सुंदर भेटवस्तू म्हणजे त्याचे नाव. त्यामुळे बाळाचे नाव हे अत्यंत विचार करून ठेवले जाते.

अशाच काही आदर्श पालकांना आपल्या बाळाचे नाव ठेवण्यास मदत व्हावी म्हणून आम्ही लहान मुलांची नव-नवीन नावे आणि त्याचे अर्थ घेऊन आलो आहोत. तर आज आपण बघूया म वरून लहान मुलांची नावे

अद्याक्षरावरून लहान मुलांची नावे

क्ष ज्ञ

म वरून लहान मुलांची नावे

नाव अर्थ
मकरंदमध, पुष्परस
मघवाइंद्र
मदनप्रेम, कामदेव
मदनगोपालश्रीकृष्ण
मदनमोहनमदनाला मोहून टाकणारा
मदनलालमदनाचा मुलगा
मधूअमृत
मधुकरभुंगा
मधुकांतसुंदर पती
मधुकृष्णएका रागाचे नाव
मधुदीप
मधुपभ्रमर
मधुप्रिय
मधूरप्रिय, मंजुळ
मधुरिपु
मधुलएका वृक्षाचे नाव
मधुसूदनश्रीकृष्ण, मधु राक्षसाला मारणारा
मन्मथप्रेम, कामदेव
मन्मथनाथ
मनवीरकोणालाही न घाबरणारा, भीत नसणारा 
मनयासरीसन्मान असणारा, ज्याला अधिक सन्मान प्राप्त होतो तो
मारनअत्यंत धीट, न घाबरणारा असा
मदनराजआकर्षक, प्रेमळ
मगनगुतंलेला, स्वतःमध्ये मग्न राहणारा
महंतअत्यंत मोठा, महान
महतृभगवान विष्णूच्या नावापैकी एक
महावीरअत्यंत शक्तीशाली, मोठी व्यक्ती, महंत
महीभगवान विष्णूच्या नावापैकी एक, मोठा
महीमभगवान विष्णूच्या नावापैकी एक
महिषामोठा देव, बुद्धीस्ट
महेयाआनंद, उत्साह
माहीभगवान विष्णूच्या नावापैकी एक
महीपपृथ्वीचा रक्षणकर्ता, भगवान विष्णूच्या नावापैकी एक
महिरांशमोठेपणाचा अंश, पृथ्वीचा भाग
मोहीतएखाद्याला आकर्षून घेणारा, मोहिनी घालणारा
मैलभसन्मान देणारा, सन्मान
मैनकपर्वताचे नाव, हिमालयपुत्र
मानवमनुष्य
माणेकएका खड्याचे नाव, हिरा, मनाची देवता
मंगेशशिवाचे एक नाव 
मणिलहिऱ्याचा पुत्र, अत्यंत मौल्यवान
मनितअत्यंत सन्मान्य असा 
मनिषमनाची देवता, मनावर अत्यंत मजबूती असणारा
मंत्राजप करण्यसााठी पवित्र म्हटले जाणारे स्त्रोत्र
मनुराअत्यंत सोज्वळ मनाचा 
मनुसर्वात पहिला मनुष्य
मरिचीप्रकाशाचा किरण, आशा, ब्रम्हपुत्र
मार्मिकअत्यंत मनाला भेदणारा, हृदयस्पर्शी
मार्तंडसूर्य, ऋषीचे नाव
मकरंदमध, पुष्परस
मघवाइंद्र
मदनप्रेम, कामदेव
मदनगोपालश्रीकृष्ण
मदनमोहनमदनाला मोहून टाकणारा
मदनलालमदनाचा मुलगा
मधूअमृत
मधुकरभुंगा
मधुकांतसुंदर पती
मधुकृष्णएका रागाचे नाव
मधुदीप
मधुपभ्रमर
मधुप्रिय
मधूरप्रिय, मंजुळ
मधुरिपु
मधुलएका वृक्षाचे नाव
मधुसूदनश्रीकृष्ण, मधु राक्षसाला मारणारा
मन्मथप्रेम, कामदेव
मन्मथनाथ
मनमोहनश्रीकृष्ण मनाला मोहून टाकणारा
मनस्विनदृढनिश्चय, बुद्धिमान
मणीभूषण, श्रेष्ठ, रत्न
मनितइच्छित
मणिप्रभा
मणिराममाणसातला हिरा
मनिषइच्छिलेला, बुध्दीमान
मणिशैल
मनूमानवांचा आद्य पुरुष, ’मनुस्मृति’ कार
मन्युक्रोध, शिव
मनोजकामदेव, मदन
मनोभिरामसुंदर मनाचा
मनोमयमनातील, काल्पनिक
मनोरथइच्छा
मनोरमसुंदर
मनोहररम्य, एका रागाचे नाव
मयूरमोर, ’सूर्यशतक’ कर्ता कवी
मयूरेशकार्तिकेय, मोरांचा परमेश्वर
मकरंदमध, पुष्परस
मधुरप्रिय, मंजुळ
मनस्वीनबुद्धिमान
मनीतइच्छित
मनीषइच्छिलेला, बुद्धिमान
मनूमानवांचा आद्य पुरुष
मनोमयमनातील, काल्पनिक
मनोरथईच्छा
मनोहररम्य
मयूरमोर
मयंकएका पर्वताचे नाव
मलयदक्षिणेचा पर्वत
महेशश्रीशंकर
माणिकएक रत्न
माधवकृष्ण
मार्तंडसूर्य
मितअल्प, संयत
मिथुनजोडी, युग्म
मिलिंदभुंगा
मिहीरसूर्य, चंद्र, वायू
मुकुलकळी
मृगनयनहरणासारखे डोळे असलेला
मेघढग
मेघराजइंद्र, मेघांचा राजा
मैत्रेयएका ऋषीचे नाव
मोरयागणपती
मोहनश्रीकृष्ण
मोहनीशभुरळ घालणारा
मोक्षदमोक्ष देणारा
मौलिकमूल्यवान
मंजुघोषमधुर आवाज
मंगेशश्रीशंकर
मंजुनाथश्रीशंकर
मंदारएका वृक्षाचे नाव
मनमोहनश्रीकृष्ण मनाला मोहून टाकणारा
मनस्विनदृढनिश्चय, बुद्धिमान
मणीभूषण, श्रेष्ठ, रत्न
मनितइच्छित
मणिप्रभा
मणिराममाणसातला हिरा
मनिषइच्छिलेला, बुध्दीमान
मणिशैल
मनूमानवांचा आद्य पुरुष, ’मनुस्मृति’ कार
मन्युक्रोध, शिव
मनोजकामदेव, मदन
मनोभिरामसुंदर मनाचा
मनोमयमनातील, काल्पनिक
मनोरथइच्छा
मनोरमसुंदर
मनोहररम्य, एका रागाचे नाव
मयूरमोर, ’सूर्यशतक’ कर्ता कवी
मयूरेशकार्तिकेय, मोरांचा परमेश्वर
मयुरेश्वर
मयंकएका पर्वताचे नाव, चंद्र
मायांकचंद्र
मलयदक्षिणेचा पर्वत, चंदनासाठी विख्यात
मलयज
मल्हारी
मल्लिकार्जुनश्रीशैलावर असणाऱ्या एका शिवलिंगाचे नाव
महादेवशंकर
महाबाहु
महाभिष
महावीरशूरवीर, जैनधर्म संस्थापक
महिपतीपृथ्वीपती
महिपाल
महेशश्रीशंकर
महेश्वरशंकर
महेंद्रश्रीविष्णू
माघ’शिशुपालवध’ कर्ता कवी
माणकेश्वर
मानवेंद्रमाणसातील इंद्र
मानसइच्छा, मन, हिमालयातील परमेश्वर
मानसिंगमानाच्या बाबतीत सिंह
माणिकएक रत्न
मन्वितमानव, मनुष्य, माणसाला समानार्थी शब्द
मन्विलएखाद्या चांगल्या संपत्तीमधील अंश
मन्यासमोठा माणूस, महान
मन्यूमन, मनाप्रमाणे
मार्दवअत्यंत कोमल, मऊ
मार्शनअत्यंत सहनशील, समुद्राचा भाग
मरूधाशेतकऱ्याचे स्थळ
मरूतहवा, हवेची देवता, विष्णूचे एक नाव, अत्यंत हुशार असा
मार्वनअत्यंत कठोर, मजबूत
मस्तिष्कमेंदू, मेंदूसंबंधित
मस्तानअत्यंत खोडकर, नेहमी मजेत राहणारा
मथ्येशभगवान शंकराचे एक नाव
मौक्तिकमोती, मोत्याासाठी दुसरा शब्द
मौलिकमौल्यवान, अत्यंत मूल्य असणारे
मौर्यालीडर, नेता
मवीनिळा रंग, निळा रंग आवडणारा
मयांकचंद्र, चंद्राचे दुसरे नाव
मयुखअत्यंत हुशार, बुद्धिजीवी
मयुवआई आणि मुलगा
मेदांतराक्षसांचा सर्वनाश करणारा
मीलनएकमेकांमध्ये मिसळून जाणे
मीरेशहिंदू देवता
मीरमुख्य, एखाद्याकडे पाहत बसण्याजोगा
मीतुलखरा मित्र, संतुलित
मेघराजढगांचा मित्र, ढगांचा राजा
मेघदूतढगांकडून मिळालेले बक्षीस
मेहनशुद्ध, पवित्र
मीहतमोठे, मोठेपणा, महान, महंत
मेहुलपाऊस, हत्ती
मेधीलअत्यंत दयाळू, दयाळूपणा


हे नक्की वाचा :

लहान बाळाची काळजी कशी घ्याल? लहान बाळाला खेळवण्यासाठी काही मजेशीर गोष्टी

लहान बाळाला सांभाळणे हे पालकांसाठी जगातील सर्वात अवघड काम असते; पण काळजी करू नका या पोस्ट मध्ये आम्ही तुम्हाला लहान मुलांची काळजी कशी घ्यायची याची संपूर्ण माहिती देणार आहोत ….

-: अधिक वाचा :-


मयंकएका पर्वताचे नाव, चंद्र
मायांकचंद्र
मलयदक्षिणेचा पर्वत, चंदनासाठी विख्यात
मलयज
मल्हारी
मल्लिकार्जुनश्रीशैलावर असणाऱ्या एका शिवलिंगाचे नाव
महादेवशंकर
महाबाहु
महाभिष
महावीरशूरवीर, जैनधर्म संस्थापक
महिपतीपृथ्वीपती
महिपाल
महेशश्रीशंकर
महेश्वरशंकर
महेंद्रश्रीविष्णू
माघ’शिशुपालवध’ कर्ता कवी
माणकेश्वर
मानवेंद्रमाणसातील इंद्र
मानसइच्छा, मन, हिमालयातील परमेश्वर
मानसिंगमानाच्या बाबतीत सिंह
माणिकएक रत्न
माणिकचंद
माणिकप्रभू
माधवकृष्ण, ऋग्वेद भाष्यकार आचार्य
माधवाचार्य
माधवनाथ
मार्कंडेय
मार्तंडसूर्य
मारुतीहनुमंत
माल्वा
मितअल्प, संयत
मित्र
मित्रसेन
मिथुनजोडी, युग्म
मितेशकमी गरज असलेला
मिलनसंयोग
मिलिंदभुंगा
मिहिरसूर्य, चंद्र, वायू
मुक्तानंदस्वच्छंद आनंद
मुकुलकळी, अंकुर
मुकुंदकृष्ण
मुकेशमुक्यांचा स्वामी
मनोजमनाची ऊर्जा
मनोरप्रकाश
मनवामन
मिहीरसूर्य
मित्रसूर्य
मोहलआकर्षक
मोहीनआकर्षक, सुंदर
मोनितहुशार, सर्वगुणसंपन्न
मोदीतआनंदी
माहीलश्रीविष्णू
माहीरनिष्णात
मगधयदुपुत्र
महंकचंद्र, शीतल
महंतश्रीशंकर
मलांकराजा
मनेशमनाचा ईश्वर
मार्दवमृदु
मौलिकमौल्यवान
मौर्यराजा
मिहानपवित्र
मेघजमोती
मेघनमोती, मेघांचा राजा
मोनेशशांत
मधुरगोड़
महादेवश्रीशंकर
महांशमोठा
मंगलमआनंद
मनमितमनाचा साथी
मनराजमनाचा राजा
मनोविरमनाने खंबीर असलेला
मार्तंडसूर्य
मारुतीहनुमानाचे एक नाव
मयुरेशश्री गणेशाचे एक नाव
मीरादासमीरा भक्त
मुकुंदश्री कृष्ण
मुरारीश्रीकृष्ण
महाकेतूश्री शंकर
महर्षीमहान संत
महेंद्रदेवांचा अधिपती
महेशमश्री शंकराचे एक नाव
मनमोहनश्रीकृष्ण
मिथेशश्रीशंकर
मेधांशबुद्धिमान
माधुर्यगोड
मधुरेशगोडीने भरलेला
मधुसूदनश्रीकृष्ण
महिपतीराजा
महेश्वरश्रीशंकर
मंगलेशपवित्र
मनवेन्द्रमनाचा राजा
मेघानंदढगांचा राजा
मुक्तानंदआनंद
मुरलीधरश्रीकृष्ण
मिहीरकिरणसूर्याची किरणे
मणीशंकरश्रीशंकर
मधूअमृत
मधुपभ्रमर
मधुलएका वृक्षाचे नाव
मनोमयमनातील
मनोरमसुंदर
मलयदक्षिणेकडील पर्वत, चंदनासाठी प्रसिद्ध
महेश्वरश्रीशंकर
मानसईच्छा
मोक्षमुक्ती
मोहदीपआकर्षित करणारा प्रकाश
मृदुकसौम्य
मननविचारशील
मदनकामदेव
मानवेन्द्रमानवांचा राजा
माधुजमधाने बनलेला
महंतमहान
मलयजचंदनाचे झाड
मल्लिकार्जुनश्रीशंकराचे नाव
मानल्पवेगळा
मनांतगहन विचार
मनोहारीसुंदर
मानवीकहुशार आणि दयाळू
मायूकहुशार
मेधजप्रमुख
मीरेशहिंदूंची देवता
मधुबनविष्णूचे नाव, फुलांची बाग
मघवाइंद्र
मणिश्रेष्ठ रत्न
मनोभीरामसुंदर मनाचा
माणिकएक रत्न
मुरारीश्रीकृष्ण
मृत्युंजयअमर, शंकर
मोतीमोती
मिथिलेशमिथिलेचा राजा
मोहनश्रीकृष्ण
मनहृदय
मनोजीतलोकांची मने जिंकणारा
मौर्यराजा
मृगेशसिंह
मृगांकशेखरश्रीशंकराचे एक नाव
मिराजमातृभूमीची माती
मिरांशसमुद्राचा छोटा भाग
मित्रेनसूर्य
मितुलविश्वासू मित्र
मोहजितआकर्षक
मोक्षालमुक्ती
मुकेशश्रीशंकराचे नाव
मौसमहवामान
मृगस्यश्रीशंकर
मारवाराग

आम्ही निवडलेली म वरून लहान मुलांची नावे

महेश श्रीशंकर
मानस इच्छा, मन, हिमालयातील परमेश्वर
माधवकृष्ण
मारुतीरामभक्त हनुमान
मिलिंद भुंगा
मुकुल कळी
महादेवशंकर
मयुरेश श्री गणेशाचे एक नाव
मोहितलुभावणारा
मंगेश शिवाचे एक नाव 
माणिकमोती
मोहन लुभावणारा
मौर्यवंश
मुकेश मुक्यांचा स्वामी
मल्हार शंकराचे रूप

अद्याक्षरावरून मुलांची नावे

क्ष ज्ञ

नमस्कार मित्रांनो तुम्हाला हि म वरून लहान मुलांची नावे कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा व जर तुम्हाला आणखी काही नावे माहित असतील तर खाली कमेंट करून नक्की कळवा.

Leave a Comment