[१५०+] ज वरून लहान मुलांची नावे । Marathi baby boy names from J

लहान मुले म्हणजे देवाघरची फुले असं म्हणलं जात ते खरंच आहे. घरात लहान मुलं असल्यावर घरातील वातावरण एकदम प्रसन्न आणि आनंददायी असते. जेव्हा एखाद्या कुटुंबात लहान बाळाचे आगमन होते तेव्हा त्या कुटुंबीयांचा आनंद गगनात मावेनासा होतो.

बाळ घरात येण्याअगोदरच बाळाचे नाव काय असणार हे ठरवण्यासाठी घरातील मंडळी उत्सुक असते. कारण आईवडिलांकडून बाळाला मिळणारी सर्वात पहिली आणि सुंदर भेटवस्तू म्हणजे त्याचे नाव. त्यामुळे बाळाचे नाव हे अत्यंत विचार करून ठेवले जाते.

अशाच काही आदर्श पालकांना आपल्या बाळाचे नाव ठेवण्यास मदत व्हावी म्हणून आम्ही लहान मुलांची नव-नवीन नावे आणि त्याचे अर्थ घेऊन आलो आहोत. तर आज आपण बघूया ज वरून लहान मुलांची नावे.

अद्याक्षरावरून मुलांची नावे

क्ष ज्ञ

ज वरून लहान मुलांची नावे

नावे अर्थ
जीवनप्राण, पाणी, आयुष्य, अस्तित्व
जीवराजजिवाचा स्वामी
जुगनूMeaning
जुगराजMeaning
जुगेनयुग
जैनेंद्रजैनाचा इंद्र
जोगिंद्रयोग्यांचा इंद्र
जोगेशयोग्यांचा ईश्वर
जोगेंद्रMeaning
योग्यांचा इंद्रज्योतिचंद्र
ज्योतिप्रकाशMeaning
ज्योतिरथध्रुवतारा
ज्योतिरंजनMeaning
ज्योतींद्रप्रकाशाचा स्वामी
ज्योतिर्मयMeaning
ज्योतीर्धरज्योत धारण करणारा
जीतMeaning
जगजीत {Jagjeet}जग जिंकणारा
जगजीवन {Jagjivan}जगाचे चैतन्य
जगजेठी {Jagjethi}परमेश्वर
जगत {Jagat}पृथ्वी
जगदबंधु {Jagadbandhu}विश्वभ्राता
जगदीप {Jagdeep}जगाचा दीप
जगदीश {Jagdish}जगाचा स्वामी
जगदीश्वर {Jagadishwar}जगाचा स्वामी
जगन {Jagan}
जगन्नाथ {Jagannath}विष्णू, मुगलकालीन पंडितकवी,कर्ता
जगमोहन {Jagmohan}जगाला भुलविणारा
जगेश {Jagesh}
जतीन {Jatin}शंकर, यती
जतींद्र {Jatindra}यतींचा मुख्य
जनक {Janak}मिथिलेचा राजा, सीतेचा पिता
जनप्रिय {Janpriya}
जनमित्र {Janmitra}लोकांचा मित्र
जनमेजय {Janmejay}सर्पसत्र करणारा परीक्षित पुत्र
जनानंद {Jananand}लोकांचा आनंद
जनार्दन {Janardan}श्रीविष्णू
जमनादास {Jamanadas}
जय {Jay}विजय, अर्जुन, सूर्य
जयकिसन {Jaykisan}विजयी कृष्ण
जयकुमार {Jaykumar}
जयकृष्ण {Jaykrishna}विजयी कृष्ण
जयगोपाल {Jaygopal}
जयघोष {Jayghosh}जयजयकार
जयचंद {Jaychand}एक ऐतिहासिक राजा
जयचंद्र {Jaychandra}
जयति {Jayati}
जयदयाळ {Jaydayal}
जयद्रथ {Jaydrath}
जयदीप {Jaydeep}यशोदीप, कीर्ती, एका राजाचे नाव
जयदेव {Jaydev}विजयाचा ईश्वर
जयन {Jayan}विजय
जयनाथ {Jaynath}
जयप्रकाश {Jayprakash}विजयाचा प्रकाश
जयपाल {Jaypal}एक नृपविशेष
जयराज {Jayraj}विजयाचा राजा
जयराम {Jayram}
जयवर्धन {Jayvardhan}
जयवल्लभ {Jayvallabha}
जयवंत {Jayvant}विजयी
जगजीतजग जिंकणारा
जगजीवनजगाचे चैतन्य
जगजेठीपरमेश्वर
जगतपृथ्वी
जगदबंधुविश्वभ्राता
जगदीपजगाचा दीप
जगदीशजगाचा स्वामी
जगदीश्वरजगाचा स्वामी
जगन
जगन्नाथविष्णू, मुगलकालीन पंडितकवी, ’रसगंगाधर’, ’गंगालहरी’ कर्ता
जगमोहनजगाला भुलविणारा
जगेश
जतीनशंकर, यती
जतींद्रयतींचा मुख्य
जनकमिथिलेचा राजा, सीतेचा पिता
जनप्रिय
जनमित्रलोकांचा मित्र
जनमेजयसर्पसत्र करणारा परीक्षित पुत्र
जनानंदलोकांचा आनंद
जनार्दनश्रीविष्णू
जमनादास
जयविजय, अर्जुन, सूर्य
जयकिसनविजयी कृष्ण
जयकुमार
जयकृष्णविजयी कृष्ण
जयगोपाल
जयघोषजयजयकार
जयचंदएक ऐतिहासिक राजा
जयचंद्र
जयति
जयदयाळ
जयद्रथ
जयदीपयशोदीप, कीर्ती, एका राजाचे नाव
जयदेव’गीतगोविंद’ कर्ता कवी, विजयाचा ईश्वर
जयनविजय
जयनाथ
जयप्रकाशविजयाचा प्रकाश
जयपालएक नृपविशेष
जयराजविजयाचा राजा
जयराम
जयवर्धन
जयवल्लभ
जयवंतविजयी
जयशंकर
जयसेनएका राजाचे नाव
जयसिंहविजय सिंह
जयंतइंद्रपुत्र, विजयी
जयानंद
जयेशविजयाचा ईश
जयेंद्रविजयाचा इंद्र
जलजपाण्यात जन्मलेला
जलद
जलदेव
जलेश्वर
जलेंद्र
जलेंदू
जवाहर
जसपालयशाचा पालनकर्ता
जसराजयशाचा राजा
जसवंतयशवंत
जसवीरविजयी वीर
जानकीदाससीतेचा सेवक
जानकीनाथसीतेचा स्वामी
जानकीरणसीतापती
जानकीरामसीतापती
जानकीवल्लभ
जालंधर
ज्वालाज्योत
ज्वालादत्त
जीत्मूत
जितेंद्रविजयी वीरांचा प्रमुख
जितेंद्रियइंद्रिये ताब्यात असणारा
जीवनप्राण, पाणी, आयुष्य, अस्तित्व
जीवराजजिवाचा स्वामी
जुगनू
जुगराज
जुगेनयुग
जैनेंद्रजैनाचा इंद्र
जोगिंद्रयोग्यांचा इंद्र
जोगेशयोग्यांचा ईश्वर
जोगेंद्र
योग्यांचा इंद्रज्योतिचंद्र
ज्योतिप्रकाश
ज्योतिरथध्रुवतारा
ज्योतिरंजन
ज्योतींद्रप्रकाशाचा स्वामी
ज्योतिर्मय
ज्योतीर्धरज्योत धारण करणारा
जीत
जैनेश {Jainesh}ईश्वर
जशपाल {Jashapal}भगवान कृष्ण
जमीर {Jamir}देवाची भेट
जुबीन {Jubin}माननीय
जाग्रत {Jagrat}जागृत
ज्योतीरंजन {Jyotiranjan}
जयपाल {Jaypal}भगवान विष्णू
जलस {Jalas}सुखदायक
जपेश {Japesh}भगवान शिव
जीलेश {Jilesh}सूर्याचे एक नाव
जगद्गुरू {Jagduru}जगाचे गुरु
जगनमोहन {Jaganmohan}भगवान विष्णू
ज्योतिरादित्य {Jyotiraditya}सूर्याचा प्रकाश
जगतप्रकाश {Jagatprakash}जगाचा प्रकाश
जशवंत {Jashvant}
जियान {Jiyaan}नेहमी आनंदी
जगतपाल {Jagatpal}जगाचा पालनकर्ता
जपन {Japan}जपतप
जयकृत {Jaykruta}जिंकणारा
जननाथ {Jananath}
जिनभद्र {Janbhadra}एक जैन संत
जगतवीर {Jagatveer}शूर
ज्वितेश {Jvitesh}परमेश्वर
जयशेखर {Jayshekhar}
जयनारायण {Jaynarayan}
जयकांत {Jaykant}प्रिय
जगीश {Jagish}
जहांगीर {Jahangir}विश्व विजेता, एक मुघल सम्राट
जनुज {Januj}पुत्र
जग्गी {Jaggi}
जनार्धन {Janardhan}भगवान विष्णू
जगदबंधू {Jagadbanddhu}
जास्वीन {Jaswin}पवित्र
जमिल {Jamil}सुंदर
जलाल {Jalal}
जही {Jahi}
जगपती {Jagapati}
जयकिशन {Jaykishan}
जसबीर {Jasbir}
जितेन {Jiten}
जवन {Javan}
जयनील {Jayneel}
जिगन {Jigan}
जिहान {Jihan}
जीशांत {Jishant}
जगतचंद्र {Jjagatchandra}
जयवीर {Jayveer}
जवेश {Javesh}
जयआकाश {Jayakash}
जयमेन {Jaymen}
जैनीत {Jaineet}
जगलाल {Jaglal}
जयचरण {Jaycharan}
जयप्रित {Jaypreet}
जुष्क {Jushka}योग्य


हे नक्की वाचा :

लहान बाळाची काळजी कशी घ्याल? लहान बाळाला खेळवण्यासाठी काही मजेशीर गोष्टी

लहान बाळाला सांभाळणे हे पालकांसाठी जगातील सर्वात अवघड काम असते; पण काळजी करू नका या पोस्ट मध्ये आम्ही तुम्हाला लहान मुलांची काळजी कशी घ्यायची याची संपूर्ण माहिती देणार आहोत ….

-: अधिक वाचा :-


आम्ही निवडलेली ज वरून लहान मुलांची नावे

नावे अर्थ
जयदीप विजयाचा दीप
जमशेद टाटा संघाचे संस्थापक
जय विजय
जीवन आयुष्य
जावेद मुस्लिम नाव
जोसेफ ख्रिश्चन नाव
जयप्रतिक विजयाचे प्रतीक
जिगर काळीज
जीवराज
जानकीनाथजानकीचा नाथ
जवाहरनेहरूंचे नाव
जयसिंह
जयवर्धन
जयराम

नमस्कार मित्रांनो तुम्हाला हि ज वरून लहान मुलांची नावे कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा व जर तुम्हाला आणखी काही नावे माहित असतील तर खाली कमेंट करून नक्की कळवा.

Leave a Comment