[Best 150+] य वरून लहान मुलांची नावे । Marathi Baby Boy Names from Y

लहान मुले म्हणजे देवाघरची फुले असं म्हणलं जात ते खरंच आहे. घरात लहान मुलं असल्यावर घरातील वातावरण एकदम प्रसन्न आणि आनंददायी असते. जेव्हा एखाद्या कुटुंबात लहान बाळाचे आगमन होते तेव्हा त्या कुटुंबीयांचा आनंद गगनात मावेनासा होतो.

बाळ घरात येण्याअगोदरच बाळाचे नाव काय असणार हे ठरवण्यासाठी घरातील मंडळी उत्सुक असते. कारण आईवडिलांकडून बाळाला मिळणारी सर्वात पहिली आणि सुंदर भेटवस्तू म्हणजे त्याचे नाव. त्यामुळे बाळाचे नाव हे अत्यंत विचार करून ठेवले जाते.

अशाच काही आदर्श पालकांना आपल्या बाळाचे नाव ठेवण्यास मदत व्हावी म्हणून आम्ही लहान मुलांची नव-नवीन नावे आणि त्याचे अर्थ घेऊन आलो आहोत. तर आज आपण बघूया य वरून लहान मुलांची नावे

अद्याक्षरावरून लहान मुलांची नावे

क्ष ज्ञ

य वरून लहान मुलांची नावे

नाव अर्थ
यतीनसंन्यासी
योगिनजादुगार
यथावनश्रीविष्णू
युयुत्सलढाईस उत्सुक असणारा
योषितशांत
योचनविचार
याशीललोकप्रिय
ययीनश्रीशंकर
यमीरचंद्र
यूहानदेवांचा अधिपती
युवांकतरुण, चिरतरुण
योधीनयोद्धा
यशस्करयश देणारे
युक्तयोग्य
याजत्याग
यतीशयतींचा स्वामी
यदु
यदुनाथयादवराज श्रीकृष्ण
यदुनंदनयादवांचा नंदन
यमन
ययातीनहुषपुत्र, शर्मिष्ठा व देवयानीचा पती
यशविजय
यशपालयशाचा रक्षक
यशवर्धन
यशवंतयशस्वी झालेला
यशस्करयश देणारे
यशोगीत
यशोधनसंपन्न, यश हेच धन
यशोधरकृष्ण व रुक्मिणीचा पुत्र
युवांक {Yuvank}तरुण, निरोगी
याशील {Yashil}लोकप्रिय
योधीन {Yodhin}योद्धा
योगीराज {Yogiraj}भगवान शंकर
युवराज {Yuvraj}पुत्र
यदुनंदन {Yadunandan}यादवांचा नंदन
यज्ञेश्वर {Yagneswar}यज्ञाचा ईश्वरयादव
युगेन्द्र {Yugendra}युगांचा प्रमुख
युधामन्यू {Yudhamanyu}पांचालदेशचा राजकुमार
योगिन {Yogin}जादूगार, यती
योगीन्द्र {Yogindra}योग्यांचा स्वामी
यौगंधरायण {Yogandharayan}उदयनाचा प्रधान मंत्री
यतीन्द्र {Yatinra}यतींचा स्वामी
युवराजपुत्र, राजपुत्र
येशुदासयेशूचा सेवक
योगिनजादूगार, यती
यज्ञसेनद्रुपद राजाचे नाव
यजंधरश्रीविष्णू
यज्नरूपश्रीकृष्ण
यशप्रसिद्धी
यशोदेवप्रसिद्धीची देवता
योशोधारप्रसिद्ध
यशस्वीनप्रसिद्द
यथावनश्रीविष्णू
योगदेवयोग देवता
योगेंद्रयोग देवता
योगीराजश्रीशंकर
युधजीतयुद्धात जिंकणारा
युवलझरा
युवराजराजकुमार
युयुत्सुलढाईस उत्सुक असणारा
यशवंतयशस्वी झालेला
यशविजय
ययातीदेवयानीचा पुत्र
यज्ञदत्तयशाने दिलेला
युधामन्यूपांचालदेशाचा राजकुमार
युगेंद्रयुगांचा प्रमुख
यशोधनसंपन्न
यशवर्धनयश संपन्न
यदुनंदनयादवांचा नंदन
यमजीतश्रीशंकर
यजंधरभगवान विष्णू
यज्ञसेनएक राजा
योगानंदयोगातून आनंद मिळवणारा
याजकधार्मिक
याचनप्रार्थना


हे नक्की वाचा :

लहान बाळाची काळजी कशी घ्याल? लहान बाळाला खेळवण्यासाठी काही मजेशीर गोष्टी

लहान बाळाला सांभाळणे हे पालकांसाठी जगातील सर्वात अवघड काम असते; पण काळजी करू नका या पोस्ट मध्ये आम्ही तुम्हाला लहान मुलांची काळजी कशी घ्यायची याची संपूर्ण माहिती देणार आहोत ….

-: अधिक वाचा :-


यज्ञदत्तयज्ञाने दिलेली, द्रौपदी
यज्ञेशयज्ञाचा ईश्वर
यज्ञेश्वरयज्ञाचा ईश्वरयादव
यादवेंद्र
याज्ञवल्क्यएक थोर ऋषि
युगेन्द्रयुगांचा प्रमुख
युधामन्यूपांचालदेशचा राजकुमार
युधिष्ठिरधर्म
युयुत्सलढण्याची इच्छा असलेला
युवराजपुत्र, राजपुत्र
येशुदासयेशुचा सेवक
योगानंदयोगात आनंद मानणारा
योगी
योगिनजादूगार, यती
योगीन्द्रयोग्यांचा स्वामी
योगेशयोग्यांचा स्वामी
योगेश्वरयोग्यता श्रेष्ठ, श्रीकृष्णयोगेंन्द्र, योग्यांचा स्वामी
यौगंधरायणउदयनाचा प्रधान मंत्री
योगानंद {Yogananda}योगातून मिळणारा आनंद
यशोदेव {Yashodev}प्रसिद्धीची देवता
यशपाल {Yashpaal}यशाचा रक्षक
युधजीत {Yudhjeet}युद्धात जिंकणारा
युगेश {Yugesh}प्रत्येक युगाचा राजा
यजन {Yajan}त्याग
यतीन {Yateen}संन्यासी, यती
यक्ष {Yaksha}
युवराज {Yuvraj}राजाचा पुत्र
योगेश्वर {Yogeswar}योग्यांचा स्वामी
योगेश {Yogesh}योग्यांचा स्वामी
योगी {Yogi}गुरु
यशवंत {Yashwant}यशस्वी झालेला
याकुल {Yakul}काळजीपूर्वक
यतींद्र {Yatindra}यतींचा स्वामी
यजत {Yajat}भगवान शंकर
युधिष्ठिर {Yudhishthar}धर्म
यतींद्र {Yatindra}संन्यासी
युवल {Yuval}झरा
युगांश {Yugansh}ब्रम्हांडाचा एक भाग
योषित {Yoshit}शांत
यतीश {Yatish}समर्पित
यशप्रीत {Yashpreet}प्रसिद्धीची आवड असणारा
यज्ञ {Yagnya}त्याग
युगविर {Yugaveer}योद्धा
योजेश {Yogesh}उजेड
यशस्कर {Yashskar}यश देणारे
यशदीप {Yashdeep}समृद्धी
याज्ञवल्क्य {Yagnyavalkya}एक महान ऋषी
याजक {Yajak}धार्मिक
यदुवीर {Yaduveer}भगवान श्रीकृष्ण
युयुत्सु {Yuyutsu}लढाईस उत्सुक असणारा
यज्ञसेन {Yagnyasen}एक राजा
यज्ञेश {Yagnesh}यज्ञाचा ईश्वर
यजंधर {Yajanhar}भगवान विष्णू
युक्त {Yukta}योग्य
योगित {Yogeet}भगवान शंकर
युगंधर {Yugandhar}भगवान श्रीकृष्ण
यथावन {Yathavan}भगवान विष्णू
यशोधर {Yashodhar}कृष्ण आणि रुक्मिणीचा पुत्र
ययाती {Yayati}
युवराज {Yuvraj}राजकुमार
युवा {Yuva}तरुण
यत्नेश {Yatnesh}प्यत्नांचा परमेश्वर
यशपाल {Yashpal}यशाचा रक्षक
याज {Yaj}त्याग
यमजीत {Yamjeet}भगवान शंकर
योषितशांत
योगासध्यान
योगानंदध्यानातून मिळणारा आनंद
योधीनयोद्धा
योचनविचार
यत्नेशप्रयत्नांचा ईश्वर
यतिशसमर्पित
यतींद्रसंन्यासी
यतीनतपस्वी
यशवीनयशस्वी
यशुशांत
यशप्रीतप्रसिद्धी आवडणारा
यशोवर्मनप्रसिद्ध
यशोधनयश मिळालेला
यशजीतयश मिळालेला
यशीतगौरवशाली
याशीललोकप्रिय
यशमीतप्रसिद्ध
यमीरचंद्र
यमनसांगीतिक राग
योगीअध्यात्मिक गुरु
युवातरुण
यजतश्रीशंकर
यजितत्याग
यतीनभक्त
ययीनश्रीशंकर
योगितश्रीशंकर
योहनदयाळू, प्रेमळ
युग्मजोडपे
युज्ययोग्य, पात्रता असलेला
युवीननेता
यर्जुेवेदपूजा, प्रार्थना
यंशदेवाचे नाव
यागीन्द्रएक ऋषी
यातीनाथश्री शंकराचा अवतार
यशपालयशाचा रक्षक
यादवीरदेवाचे स्मरण करणारा
यज्ञतश्रीशंकराचे नाव
यश्वीनआकर्षक
युवनेशआकाश
यज्ञरुपश्रीकृष्ण
यजेंद्रइंद्राचे नाव
यदुकृष्णभगवान श्रीकृष्ण
युगांतएका युगाचा अंत
यमराजमृत्यूची देवता

आम्ही निवडलेली य वरून लहान मुलांची नावे

नाव अर्थ
युवराज राजपुत्र
योगीराज योगियांचा राजा
योगेश योगी
यमन राजवाडा
यश इच्छा पूर्ती
यशराज नेहमी यश मिळणार
यशोदीप यशाचा दिवा
यशवंत नेहमी यश मिळणार
युधिष्ठिर पांडवांचा मोठा भाऊ
युगंधरकृष्ण
यशोधरकृष्णाचा मुलगा
योगानंदयोगातून मिळणार आनंद
यशोधनधानाचे यश प्राप्त करणारा

अद्याक्षरावरून मुलांची नावे

क्ष ज्ञ

नमस्कार मित्रांनो तुम्हाला हि य वरून लहान मुलांची नावे कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा व जर तुम्हाला आणखी काही नावे माहित असतील तर खाली कमेंट करून नक्की कळवा.

Leave a Comment