{Essay} जीवन मराठी निबंध | Marathi essay on life

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो , आपल्या शालेय जिवनातील अविभाज्य घटक म्हणजे निबंधलेखन अनेकदा शिक्षक आपल्याला नवनविन विषयांवर निबंध लिहायला सांगतात. अशा नवनविन विषयांवर कल्पनांचे अन्वेषण व्हावे व विद्यार्थ्यांची मदत व्हावी या हेतूने आम्ही नियमित नवीन निबंध घेऊन येत असतो. तर आज आपण बघणार आहोत Marathi essay on life

Marathi essay on life | जीवन मराठी निबंध | विदयार्थी जीवन मराठी निबंध | आयुष्यावर मराठी निबंध या विषयांवर तुम्ही हा निबंध वापरू शकता.

जीवन मराठी निबंध – Marathi essay on life

Marathi essay on life

जीवनगाणे गातच रहावे झाले गेले विसरून जावे पुढे-पुढे चालावे

जीवन कधी पेटता निखारा, तर कधी सोसाट्याचा वारा, कधी गवताचा भारा, कधी समुद्राचा किनारा, कधी जीवनाचा पिसारा तर कधी मृत्युचा पिंजरा. काय असतं जगणं. जगण्यासाठी धावायचे की धावण्यासाठी जगायचे. हे एक न समजलेले रहस्य आहे. अथक परिश्रमाच्या शिदोरीवरच हे जीवन आधारले असून माणूस त्याचा आस्वाद घेत असतो. प्रत्येक माणूस जीवन जगत असतो पण प्रत्येकाच्या जीवनाबद्दलच्या व्याख्या वेगवेगळ्या असतात. त्याप्रमाणे तो आपले जीवन फुलवत असतो.

प्रत्येकाच्या जीवन जगण्याच्या कला, कल्पना वेगवेगळ्या असतात. जीवन जगण्याची कला आत्मसात करणे फार कठीण आहे. कारण जीवनात फार अडचणी, संकटे येत असतात. जीवनात आलेल्या संकटांच्या सागरातील लाटांवर मात करून जो काठावर पोहोचला तो यातून सुटला म्हणायचा. अन्यथा संकटांना घाबरून जो पाठीमागे परतण्याचा प्रयत्न करतो तो गटांगळ्या खाऊन तळाला गेल्याशिवाय रहात नाही. परंतु जो मेहनतीने स्वबळावर सुखी जीवन जगतो, तोच जीवनाचा खराखुरा आनंद लुटत असतो. त्यालाच जीवनाचा खरा अर्थ समजलेला असतो. जीवन सर्वस्वाने जगण्याची कला म्हणजे सुख. प्रत्येक व्यक्तीची जीवन जगण्याची पद्धत निरनिराळी असते. कोणी हसतमुख, तर कोणी रडत तर कोणी गंभीर, कोणी छंदी तर कोणी जीवन म्हणजे देवाची देणगी समजून जगत असतो.

हे नक्की वाचा :

तुम्हाला हा Marathi essay on life निबंध कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा. धन्यवाद..!

1 thought on “{Essay} जीवन मराठी निबंध | Marathi essay on life”

Leave a Comment