300+ Marathi shayari for friends । मैत्रीवर मराठी शायरी

मराठी शायरी

Dear loved one reader…

Welcome to our blog. this blog is about Marathi Shayari. you can read it in three segments – Marathi Shayari for friends, Marathi Shayari for love & funny Marathi Shayari. 

आजच्या डिजिटल जगात मराठी भाषा कुठेतरी हरवत चालली आहे. लोक मराठी वाचायचा, लिहायचा कंटाळा करत असतात. पण जर तुम्हाला तुमच्या जवळच्या माणसाला आपुलकीच्या शब्दात भावना व्यक्त करायच्या असतील तर मराठीला पर्याय नाही’. त्यामुळे आम्ही तुमच्यासाठी मराठी मध्ये शुभेच्छा संदेश व शायरी घेऊन आलो आहोत . वाचा व शेयर करा.


table of content –


१) Marathi Shayari for Friends –


शब्दा पेक्षा सोबतीच

सामर्थ्य जास्त असते,

म्हणून मैत्रीचे खरे समाधान

खांद्यावरच्या हातात असते.

🌺🌺🌺

अनोळखी अनोळखी म्हणत असताना 

अचानक एकमेकांची सवय होऊन जाणं

म्हणजे “मैत्री”

🌺🌺🌺

त्रास फक्त प्रेमामध्येच  होतो 

असं नाही

एकदा जिवापाड मैत्री करून बघा

प्रेमापेक्षा जास्त त्रास होतो.

🌺🌺🌺

लोक रूप पाहतात,आम्ही हृदय पाहतो

लोक स्वप्न पाहतात,आम्ही सत्य पाहतो

फरक एवढाच आहे की लोक जगात

मित्र पाहतात पण आम्ही

मित्रामध्ये जग पाहतो.

🌺🌺🌺

जेव्हा कुणी हात

आणि साथ

दोन्ही सोडून

देतं…

तेव्हा बोट पकडून रस्ता

दाखवणारी

व्यक्ती म्हणजे

मैत्री.

🌺🌺🌺

दोस्तीचा अर्थ त्यांना जास्त माहिती

असतो ज्यांच्या संकट काळात

आपले कमीपण मित्रच जास्त

कामी येतात..!

🌺🌺🌺

मनातलं ओझं

कमी

करण्याचं,

हक्काचं एकचं

ठिकाण

मैत्री…

🌺🌺🌺

कोणीतरी एकदा विचारलं

मित्र आपला कसा असावा

मी म्हणालो आरशासारखा प्रमाणित

गुण दोष दोन्ही दाखवणारा.

🌺🌺🌺

मित्राचा राग आला तरी

त्यांना सोडता येत नाही ,

कारण दुःखात असो किंवा सुखात 

ते कधीच आपल्याला ऐकटे सोडत नाही…..????

🌺🌺🌺

चुका होतील आमच्या मैत्रीत 

पण “विश्वासघात” कधीच होणार नाही.????

🌺🌺🌺

जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर आठवण येत

राहील

एकत्र नसलो तरी सुगंध मैत्रीचा दरवरळत राहील

कितीही दूर जरी गेलो तरी

मैत्रीचे हे नाते

आज आहे तसेच उद्या राहील….

🌺🌺🌺

अडचणीच्या काळात

एकट न सोडता आधाराचा 

हात खांद्यावर ठेवून डोळे

झाकून निभावणार

विश्वसनीय नातं म्हणजे “मैत्री”

🌺🌺🌺

आम्ही एवढे handsome नाही की

आमच्यावर पोरी फिदा होतील 

पण एक प्रेमळ हृदय आहे आणि त्याच्यावर 

माझे मित्र फिदा आहे.

🌺🌺🌺

प्रेम फक्त प्रियकर साठी नसतं….

ते मित्र किंवा मैत्रिणीसाठी सुद्धा असतं,

ज्यांची आपण स्वतःपेक्षा जास्त काळजी घेतो.

🌺🌺🌺

आयुष्य नावाच screen जेव्हा low बॅटरी दाखवते आणि नातेवाईक नावाचा charger मिळत नाही तेव्हा

🌺🌺🌺

power bank म्हणून जे तुम्हाला 

वाचवतात ते म्हणजे “मित्र”.

🌺🌺🌺

गर्दीत मित्र ओळखायला शिका

नाहीतर 

संकटावेळी मित्र गर्दी करणं विसरतील.

🌺🌺🌺

माहीत नाही लोकांना चांगले 

friends कुठून सापडतात मला तर

मला तर सगळे नमुने सापडलेत.

🌺🌺🌺

गरजेचे नाही की प्रत्येक मुलगी 

Girlfriend चं असावी

काही मुलींची मैत्री प्रेमापेक्षापण

भारी असते.

 🌺🌺🌺

सर्व संपूनही डाव जिंकता येतो फ़क्त

मित्र सोबतीला हवा……

🌺🌺🌺

आमची #मैत्री समजायला थोडा वेळ

लागेल आणि

जेव्हा समजेल तेव्हा वेड लागेल.

🌺🌺🌺

दोस्ती एवडी कट्टर पाहिजे

की लोकांची

बघूनच

जळाली पाहिजे…! !

🌺🌺🌺

दुनियातल सर्वात अवघड काम

म्हणजे

बिन डोक्याचे मित्र सांभाळणे.😂

काही मित्र, नुसते मित्र

नसतात तर

पोरं

असतात आपले.😂

🌺🌺🌺

Dear bestie

तुझी आठवण आली की वाटतं एका

दगडावर miss u लिहावं आणि तो

दगड तुझ्या डोक्यात घालावा

म्हणजे तुला पण

माझी आठवण येईल….😂

🌺🌺🌺

😂UR पोळी; IM तवा,

UR खीर; IM रवा,

UR पेढा; IMखवा,

UR श्वास; IMहवा,

अरे माझ्या मैत्रीच्या

जिवा,

आठवण काढीत जा कवा

कवा!!!!😂

🌺🌺🌺

😂हरामी मित्राला सांभाळणं

म्हणजे

एखादया बॉम्ब ला सांभाळणं

म्हणजे आम्ही

कधी,कुठे आणि कसा फुटेल याचा

नेम नाही.😂

🌺🌺🌺

😂तुम्हाला माहितीये का माझे मित्र

कोण आहेत..?

Dettol च्या Advertisement मध्ये सगळं धुतल्यावर

जे 2 जंतु राहतात ना तेच आहेत माझे मित्र..!😂

🌺🌺🌺

😂तुम्ही पिल्यानंतरचे तुमचे इंग्लिश

बोलणं

जो समजून घेतो

तोच खरा तुमचा Best Friend

असतो.😂

🌺🌺🌺

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात

मानलेली नाती मनाने जुळतात 

पण नाती नसतांना हि जी

बंधन जुळतात 

त्या रेशीम बंधानाना मैत्री म्हणतात.

🌺🌺🌺

😂त्याचा आईला वाटत “मी सभ्य आहे”

माझ्या आईला वाटत “तो सभ्य आहे”

म्हणून आम्ही दोघे Best Friend आहे.😂

🌺🌺🌺

आपले सगळे कांड फक्त

आपल्या Best Friend ला माहिती

असतात Plizz कोणालाच नको हा सांगू.😂

🌺🌺🌺

वय कितीही होवो 

शेवटच्या श्वासापर्यंत 

खोडकरपणा जिवंत ठेवणार नातं 

एकच असतं ते म्हणजे “मैत्री”

खरे मित्र कधीच दूर जात

नाही

जरी ते रोज बोलत नसले तरी…..

🌺🌺🌺

जे जोडले जाते ते नाते

जी जडते ती सवय

जी थांबते ती ओढ

जे वाढते ते प्रेम

जो संपतो तो श्वास

पण निरंतर राहते ती “मैत्री” 

आणि फक्त “मैत्री”.

🌺🌺🌺

मैत्री म्हणजे थोडं घेणं

मैत्री म्हणजे खूप देणं

मैत्री म्हणजे देता देता 

समोरच्याच होऊन जाण.

मैत्री हसवणारी असावी

मैत्री चीडवणारी असावी

प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेणारी असावी 

एक वेळेस ती भांडणारी असावी

पण कधीच बदलणारी नसावी.

🌺🌺🌺

मित्र गरज म्हणून नाही

तर सवय म्हणून जोडा 

कारण गरज संपली जाते 

पण “सवयी” कधीच सुटत नाही.

लहानपनी बरं होत ,

दोन बोटं जोडली की 

पुन्हा मैत्री व्हायचीच.

मला नाही माहीत की मी एक 

चांगला मित्र आहे की नाही परंतु

मला विश्वास आहे की ,मी ज्यांच्या सोबत

राहतो ते माझे चांगले मित्र आहेत!!!!

🌺🌺🌺

आमची मैत्री पण अशी आहे

तुझं माझे जमेना आणि 

तुझ्या विना करमेना.

 🌺🌺🌺

देव ज्यांना रक्ताच्या 

नात्यात जोडायला विसरतो

त्यांनाच मित्र म्हणून पाठवतो.

🌺🌺🌺

Life मध्ये एक वेळेस ‘Bf नसला तरी

चालेल पण तुमचे रडगाणे ऐकणारा एक

‘Best friend नक्की हवा.

🌺🌺🌺

काही म्हणा आपल्या Best friend ला

त्रास देऊन त्याच डोकं फिरवण्यात

वेगळीच मजा असते.

🌺🌺🌺

जीवनात कितीही मित्र भेटू द्या

पण आपल्या शाळेतल्या

मित्रांना कधीच विसरता येत नाही.

🌺🌺🌺

मैत्री तुझी माझी

रोज आठवण न यावी असे होतच नाही,

रोज भेट घ्यावी यालाही काहीच 

हरकत नाही

मी तुला विसरणार नाही याला “विश्वास”

म्हणतात आणि

तुला याची खात्री आहे यालाच 

मैत्री म्हणतात.

🌺🌺🌺

मैत्री म्हणजे ………

एक प्रेमळ हृदय जे कधी

तिरस्कार करत नाही,

एका गालावरील खळीजी कधीही

रडू देत नाही

एक भास जो कधीही

दुखावत नाही,

आणि

एक गोड नातं जे 

कधी संपतच नाही.

कोण म्हणतं मैत्री बरबाद करते,

जर निभावणारे कट्टर असतील ना

तर सारी दुनिया सलाम करते.

🌺🌺🌺

भरपुर भांडून पण जेव्हा

एकमेकांसमोर येतो आणि 

इक smile मध्ये सगळं 

ठीक होत तिचं खरी “मैत्री”.

🌺🌺🌺

Dear Bestie

लवकर लग्न कर यार

मला तुझ्या लग्नात नाचायचं…..????

कुठलही नात नसताना आयुष्यभर

 साथ

देणारी हस्ती म्हणजेच

दोस्ती.

मैत्री कुणाशीही 

कधीही होऊ शकते ,

त्यासाठी वेळ,काळ, जात

याला काहीच महत्व नसते 

असते ती फक्त निस्वार्थ “मैत्री”.

🌺🌺🌺

एकदा राधाने कृष्णाला विचारले

मैत्रीचा काय फायदा आहे

कृष्ण हसून म्हणाला जिथे फायदा असतो 

तिथे “मैत्री” कधीच नसते.

🌺🌺🌺

मन मोकळेपणाने आपण ज्यांच्याकडे 

बोलू शकतो,रागावू शकतो आणि आपलं

मन हलकं करू शकतो ती म्हणजे जिवलग

“मैत्री”.

🌺🌺🌺

नाती कधी जबरदस्तीने बनत नसतात,

ति आपोआपगुंफली जातात,

मनाच्या ईवल्याश्या कोपर्यात,

काही जण हक्काने राज्य,

करतात यालाच तर मैत्री म्हणतात..

🌺🌺🌺

खरा मित्र कधीच तुम्हाला 

तुमच्या खऱ्या नावाने कधीच हाक 

मारत नाही.

🌺🌺🌺

कोणाची साथ आयुष्यभरासाठी हवी 

असेल तर मैत्री निवडा 

प्रेम नको.

देवपण न जाणो कोठून कसे नाते

जुळवतात,

अनोळखी माणसांना हृदयात स्थान

देतो,

ज्यांना कधी ओळखतही नसतो,

त्यांना पार जीवाचे जिवलग मित्र बनवतो.

🌺🌺🌺

सर्वात मोठं जिवन आहे, जिवनांहून मोठं प्रेम आहे, प्रेमाहून मोठी मैत्री आहे, मैत्री हि एक भावना आहे, लक्षात ठेवलं तर आपलं आहे, आणि विसरलात तर स्वप्न आहे..!

चांगल्या मैत्रीला ,,,,

वचन व अटी कधीच नसतात,

फक्त दोन स्वच्छ मन पाहिजे

असतात

एक निभावणार आणि एक समजून घेणारं.????

🌺🌺🌺

मैत्रीच नातं खूप सुंदर असत

जगाने जरी संशय घेतला

तरी मनात कायम special असत.

🌺🌺🌺

कॉलेज लाईफ मधील प्रत्येक क्षण हा अविस्मरणीय

असला पाहिजे कारण हे क्षण परत येत नाही

नंतर राहते ते फक्त

गेले ते दिवस राहिल्या त्या आठवणी…

🌺🌺🌺

श्वासातला श्वास असते मैत्री 

ओठातला घास असते मैत्री

कोणीही जवळ नसतांना 

तुझी साथ असते मैत्री.

जे जोडले जाते ते नाते

जी जडते ती सवय

जी थांबते ती ओढ

जे वाढते ते प्रेम

जो संपतो तो श्वास 

पण निरंतर राहते 

ती फक्त मैत्री.

🌺🌺🌺

DEAR GIRLS…

प्रत्येक मुलगा तुम्हाला फक्त

पटवण्यासाठी बोलत नसतो,

कधी कधी एक चांगली मैत्रीण किंवा

 बहीण मिळावी

म्हणून बोलणारे सुद्धा असतात.

🌺🌺🌺

जेव्हा एखादी मैत्रीण

तिच्या मनातल दुःख

आपल्यासमोर

मांडते. तेव्हा ती आपल्यावर

साक्षात देवासारखा विश्वास

ठेवते..

प्रयत्न करा तो विश्वास कधीच

तुटणार नाही….

🌺🌺🌺

कितीही भांडण तरी मनात राग

न ठेवता जे लगेच गोड होतात ना 

तेच खरे “Best friend” असतात.

🌺🌺🌺

जगावे असे की,मरणे अवघड होईन

🌺🌺🌺

हसावे असे की,रडणे अवघड होईल

कोणाशी मैत्री करणे सोपे आहे

पण मैत्री टिकवावी अशी की,

दुसऱ्याला ती तोडणे अवघड होणे……

🌺🌺🌺

तुम्ही विसरलात तरी

मी नाही विसरणार

आठवणीने आठवण काढीन

कारण मैत्री केलीय यार स्पर्धा नाही.

🌺🌺🌺

जीवनात असे दोस्त जरूर बनवा

जे मनातील दुःख असे ओळखतीन

जसे की मेडिकलवाले डॉक्टर ची 

handwriting ओळखतात.

🌺🌺🌺

प्रत्येक मुलीच्या life मध्ये

एक असा मुलगा असतो

जो तिच्या वर खूप प्रेम करत असतो

तिच्या BF पेक्षाही जास्त

पण

As Best Friend म्हणून.

जीवनात अनेक मैत्रीणी येतात जातात

 पण अशी, एक

मैत्रीण असते ती आपल्या हृदयात

 घर करून राहिलेली

असतेच, आणि ती

मैत्रीण माझ्यासाठी तु आहेस…..

जीवनात अनेक मैत्रिणी येतात जातात

पण अशी एक मैत्रीण असते ती आपल्या हृदयात 

घर करून राहिलेली असते,

आणि ती मैत्रीण माझ्यासाठी तूच आहे.

माझ्या मैत्रिणीला वाटते मी तिला 

घाबरतो

पण ते नाटक असतं खर तर मी तिचा

आदर करत असतो.

🌺🌺🌺

मैत्री म्हणजे दिलासा

आणि मैत्री म्हणजे आपुलकी

मैत्री म्हणजे श्वास 

मैत्री म्हणजे आठवण….

🌺🌺🌺

मैत्री म्हणजे आपल्या विचारांत

सतत कुणी येणं असतं…

मैत्री म्हणजे न मागता समोरच्याला

भरभरून प्रेम देणं असत.

🌺🌺🌺

आयुष्यात एक मैत्रीण काचेसारखी आणि

सावलीसारखी कमवा,कारण काच

कधी खोट दाखवत नाही आणि सावली

कधी साथ सोडत नाही.

🌺🌺🌺

समोरच्याच्या मनाची काळजी 

तुम्ही तुमच्या 

मनापेक्षा जास्त घेता 

याची जाणीव म्हणजे मैत्री……

🌺🌺🌺

श्रीमंतां बरोबर गरिबासोबत

पण मैत्री ठेवा

कारण गरीब थिरडीला खांदा देतो

तर श्रीमंत डायरेक्ट स्मशानात येतो!

मोहाच्या नीसटत्या क्षणी

परावृत्त करते ती मैत्री,

जीवनातल्या कडू गोड क्षणांना

निशब्द करते ती मैत्री,

जीवनाच्या अंतापर्यंत  प्रत्येक पावलला

साथ देते ती मैत्री,

आणि जी फक्त आपली असते,

ती मैत्री.

मैत्री साजरी करायला एक दिवस 

पुरेसा नाही

संपूर्ण आयुष्य सरले तरी कित्येकाणा 

मैत्री कळालीच नाही!

मैत्री म्हणजे 

निरंतर प्रेम तर क्षणिक राग आहे

निरपेक्ष मन आणि जिवाभावाची साथ आहे..

मैत्री म्हणजे

 कधी  आपुलकी तर कधी दरारा आहे

कधी सहवास तर कधी जिव्हाळा आहे….

ज्यांना कळली नाही मैत्री 

त्यांचं जीवनच व्यर्थ आहे

अन ज्यांना समजली मैत्री 

त्यांच्यासाठी धरतीवरच स्वर्ग आहे.

🌺🌺🌺

वयाचं काहीच देणंघेणं नसतं

जिथे विचार जुळतात ना 

तिथे खरे मैत्री होते.

मैत्रीचं नाव काय ठेवू?

स्वप्न ठेवलं तर अपूर्ण राहील,

मन ठेवलं तर कधीतरी तुटेल,

मग विचार केला की श्वास ठेवू

म्हणजे मरेपर्यंत सोबत राहील.????

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


2) Marathi Shayari for love –

marathi shayari for love

आठवणींशी शब्दखेळ खेळेन
मनातलं सारं
असं थेंब थेंब व्यक्त करेन

💗💗💗

जवळ होतास कधी
तेव्हा बोलले नाही
तुझ्या उबदार मिठीत
शब्दमेघ गरजले नाही
💗💗💗
तू गेलास कधी
बावरल्या क्षणी कळलंच नाही
तुला पुन्हा बोलवायलाही
शब्दसरी ओघळल्या नाही

💗💗💗

तू परतशील कधी
अशी आशा नाही
पण आठवणींची आठवण
शब्दपाऊस सुकू देत नाही !
💗💗💗
वाटलं नव्हतं कधी
तुझ्यावर कविता करेन
नसून असलेल्या तूला
शब्दांच्या ओलाव्यात ठेवेन.
– स्वरा.

💗💗💗

प्रेम मागुन मिळत,
नाही प्रेम वाटावे लागते,
ध्यानी मनी नसताना,
अवचित भेटावे लागते माझ्यावर प्रेम कर,
अस म्हणता येत नाही,
करू म्हणाले तरी,
तस काही होत नाही,
त्यासाठी जुळले पाहिजेत मनाचे धागे,
भीड़ आणि भीती मग,
आपोआपच पड़ते मागे प्रेमाचे फुलपाखरू,
स्वच्छंद उड़ते,
मनमोही रंगांनी,
पुरत वेड करते,
पण त्यामागे धावले तर,
आणखी पुढे पळते,
डोळे मिटून शांत बसले की हळूच खांद्यावर,
येउन बसते.

💗💗💗

चुकीच्या दिशेला वेगाने जाण्यापेक्षा,
योग्य दिशेला हळू हळू जाणे नेहमीच चांगला ठरतं.

💗💗💗

तुझ्यासाठी आणलेले गुलाबच

लाल फुल माझ्या हातातच राहिले

कारण दुसऱ्या कुणी दिलेलं

गुलाबच लाल फुल तुझ्या हातात पाहिलं.

💗💗💗

आपल्याला जे आवडतात त्यांच्यावर प्रेम करण्यापेक्षा

ज्यानां आपण आवडतो त्यांच्यावर प्रेम करा.

विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,

बघु नकोस तिला जी तुला रडवेल,

पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस तिच्यापासून,

जी स्वतः रडून तुला हसवेल.

💗💗💗

कुणावरही प्रेम करणे हा वेडेपणा,

कुणीतरी आपल्यावर प्रेम करणे ही भेट,

आणि आपण ज्याच्यावर प्रेम करतो,

त्यानेही आपल्यावर प्रेम करणे म्हणजे नशीब.

💗💗💗

रस्ता बघून चल.

नाहीतर एकदिवस असा येईल की

वाटेतले मुके दगडही प्रश्न विचारू लागतील.

💗💗💗

तुझ्यावरचे प्रेम व्यक्त करणे मला काही जमत नाही,

तुझ्या आठवणी शिवाय, मन मात्र कशात रमत नाही.

💗💗💗

तुझ्यावर रुसणं, तुझ्यावर रागावणं,

मला कधी जमलंच नाही, कारण,

तुझ्याशिवाय माझ मनं,

दुसऱ्‍या कुणात रमलेच नाही.

💗💗💗

तु भेटतेस तेव्हा तुला डोळेभरुन पाहतो,

निरोप तुझा घेताना डोळ्यात अश्रू आणतो,

असे का बरे होते हेच का ते नाते,

ज्याला आपण प्रेम म्हणतो.

💗💗💗

तीच्या आठवणींपासून दूर जाण तुला कधी जमणार नाही रे,

तीने दिलेल फ़ूल सुकले तरी सुगंध त्याचा सुकनार नाही रे.

💗💗💗

आयुष्याची दोरी कुणाच्या तरी हातात देऊन बघा

खुप वेळ असेल तुमचाकडे.

आयुष्यातील दोन क्षण कुणाला तरी देऊन बघा

कविता नुसत्याच नाही सुचणार

त्या साठी तरी एकदा प्रेम करून बघा..

💗💗💗

खरं प्रेम करणारे सर्वच नसतात,

अर्ध्यावर सोडणारे भरपुर असतात,

खोटं प्रेम करुन जे मन भुलवतात,

मन भरल्यावर मात्र ओळख विसरतात,

अशानांच लोक सभ्य म्हणुन ओळखतात.

💗💗💗

तेज असावे सूर्यासारखे

प्रखरता असावी चंद्रासारखी

शीतलता असावी चांदण्यासारखी

प्रेयसी असावी तर तुझ्यासारखी.

💗💗💗

प्रेम कर भिल्लासारखं बाणावरती खोचलेलं,

मातीमधून उगवून सुद्धा मेघापर्यंत पोहोचलेलं.

💗💗💗

शब्द बनून पुस्तकांमध्ये भेटू आपण,

सुगंध बनून फुलांमध्ये भेटू आपण,

काढशील आठवण माझी जेव्हा,

अश्रू बनून डोळ्यांमध्ये भेटू आपण.

💗💗💗

फसवून प्रेम कर,

पण प्रेम करून फसवू नकोस,

विचार करून प्रेम कर,

पण प्रेम करून विचार करू नकोस,

हृदय तोडून प्रेम कर,

पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस.

💗💗💗

प्रेम म्हणजे सुंदर पहाट

कधीही न हरवणारी जीवनाची वाट.

आयुष्याला पडलेलं गोड स्वप्नं

सगळी उत्तरं सापडणारा मजेशीर प्रश्न.

💗💗💗

प्रेमाची व्याख्या करायला ज्याला जमत नाही

त्याला प्रेम कधीच उमजत नाही.

💗💗💗

तुला काहीतरी सांगावं मनात ब-याचदा येऊन गेलं.

सांगणार होतो खूप काही शब्दावाचून राहून गेलं.

💗💗💗

तुटताना तारा मला आवरजुन पाहायचा आहे,

मला माझ्यासाठी काही नको

फक्त तुझ्यासाठी काहीतरी मागायच आहे!

तुला माहित नसेन तुझ्यासाठी कोणीतरी झुरतय,

कळीला त्रास होऊ नये म्हणून एक फुलपाखरु

बागेबाहेरच फिरतंय.

💗💗💗

तू म्हणतेस तूझ एक फुलं माझ्याकडे ऊधार आहे

अग वेडे कस सांगू ..

तेच तर माझ्या जगण्याचा एक आधार आहे.

💗💗💗

वाटत कधी कुणी आपलही असाव..

उभ्या आयुष्यात साथ देणारे आपल्यालाही कुणी भेटाव,

दोन पावल सुखात दोन पावल दुखात टाकणार,

आपल्यालाही कुणीतरी भेटाव.

💗💗💗

एक क्षण लागतो कुणाला तरी हसविण्यासाठी,

एक क्षण लागतो कुणाला तरी रडविण्यासाठी,

पण एक नजर लागते कुणावर तरी प्रेम करण्यासाठी.

💗💗💗


3) Marathi funny shayari

marathi funny shayari

अटक मठक रात्रभर भटक

मित्रांना लागली दारूची चटक

दारू लागली गोड गोड

बीयर ची बॉटल लवकर फोड

बीयर ची बॉटल संपेना

बेवडे मित्र उठेना…😄

😂😂😂

सकाळी हसतेस दुपारी हसतेस

संध्याकाळी हसतेस रात्री हसतेस

घरात हसतेस रस्त्यात हसतेस

येताना बघून हसतेस

जाताना बघून हसतेस

तिला काय वाटत ती

एकटीच दात घासतेस

😂😂😂

हळूच हसतय

कधी कधी रुसतंय

जेवताना उठतय

ग्यालरीत बसतय

विचारात असतय

गुपचुप हसतंय

चोरून बोलतय

बाहेर जातय

उशिरा येतय

टेंशन घेतय

पैशाची उधळ पट्टी करतय

घरी नीट बोलेना

रस्त्यानं नीट चालेना

सुट्टीत घरी थांबेना

रात्रभर एस एम एस करतय

मोबाइल कुणाकडे देईना

बाथरूममधे पण मोबाइल घेउन जातय

एस एम एस पण लॉक करून टाकतय

लग्नाचा विषय काढला की भांडणं काढतय

फोन रिसीव केला तर शिव्याच घालतय

आपण जवळ गेलो की फ़ोन कट करतय

कुणाचा फ़ोन आला की लांब जाऊंन बोलतय

वरील लक्षणं दिसली की समजायच……

.

..

~~कार्ट प्रेमात पड़लय~~

😂😂😂

तेरी दुनिया में कोई गम ना हो ख़ुशी कभी कम ना हो भगवान तुमको ऐसी आइटम दे जो दबंग की मुन्नी से कम ना हो

😂😂😂
मोहब्बत करली तुमसे बहुत सोचने के बाद अब किसी को देखना नहीं तुम्हे देखने के बाद दुनिया छोड़ देंगे तुम्हे पाने के बाद खुदा माफ़ करे इतना झूठ बोलने के बाद

😂😂😂
कसम से हर एक लड़की भुला दूंगा सब ही की तस्वीरें जला दूंगा एक तुम ही रहोगी इस दिल में बैलेंस डलवा दो बहुत दुआ दूंगा

😂😂😂
तेरी हसरत दुआ बन कर रह जाएगी तेरी किस्मत जुवा बनके रह जाएगी जिस पे तू ट्राई  मारता है वो एक दिन तेरे बच्चो की बुआ बन कर जाएगी

😂😂😂
प्यार करने की अपनी एक रीत है प्यार का दूसरा नाम ही तो  प्रीत है इसलिए ट्राई मारो हर लड़की पर क्यों की डर के आगे जीत है

😂😂😂
ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए ऐसी वाणी बोलिए जमकर झगड़ा होए पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए

😂😂😂
सरकार ने लगा दिया पोलीथीन पे बेन सरकार ने लगा दिया पोलीथीन पे बेन तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन

😂😂😂
आज तुमपे आंशुओं की बरसात होगी फिर वही कड़कड़ाती काली रात होगी एस मेस ना कर के तूने दिल दुखाया है मेरा जा तेरे बदन में खुजली सारी रात होगी

😂😂😂
लोंग है मंजिल फार है किनारा फिर क्यों नहीं आया टुडे एस मेस तुम्हारा फॉरगेट गए नंबर और नाम हमारा या फिर यु फाउंड सम वन हमसे भी प्यारा

😂😂😂
हम पे मर के मुन्नी बदनाम हो गयी हम पे मर के मुन्नी बदनाम हो गयी अकेले हो गए थे मुन्नी के बिना ये अच्छा हुआ कम्ब्खत शीला टाइम पे जवान हो गयी

😂😂😂
जो देते है गर्ल को तोफहे वही लगाते है उनकी शादी में सोफे जो जाते है उनके पीछे वो आते है कारो के नीचे जो कहते है उनको जानू वही बनते है उनके बच्चो के मामू

😂😂😂
वो मुझे कह के चली गयी गो टू हेल वो मुझे कह के चली गयी गो टू हेल और मैं दिल पे हाथ रख के कहता रहा आल इज़ वैल आल इज़ वैल

😂😂😂
इस दुनिया में लाखो लोग रहते है कोई हँसता है तो कोई रोता है पर दुनिया में सुखी वही होता है जो शाम को 2 पैग लगा के सोता है

😂😂😂
अपने दर्द को छुपाना सीख लिया हर बात पर मुस्कुराना सीख लिया बस ये दो लाइन बोलकर सुन्दर लड़कियों को पटाना सीख लिया

😂😂😂

शायरी ना कर के तोड़  दिया दिल मेरा अब मोबाइल दफना देना कफ़न ना मिले तो अपना रुमाल उड़ा देना कोई पूछे  रोग क्या था तो नजरें झुका के अपनी कंजूसी बता देना

😂😂😂
आप मन ही मन उन्हें चाहते रह गए उन्हें पटाने के प्लान बनाते रह गए पटाकर कोई और ले गया उन्हें और आप उनकी शादी के टैंट से कुत्ते भगाते रह गए

😂😂😂
डॉव से नहाकर क्या करना है 2016 में तो सभी को मारना है 1 साल ख़ुशी से जी लो यारो अगले जन्म में फिर जॉनसन बेबी से शुरू करना है

😂😂😂
वो तुम्हे दूर से देख कर अपना दुपट्टा संभाल लेती है मैं हैरान हु इस बात से की वो इतनी दूर से तुम्हारा कमीनापन कैसे पहचान लेती है

😂😂😂
आरज़ू में तेरे दीवाने हो गए तुझे दोस्त बनाते बनाते और बेगाने हो गए कर दे अब एक एस मेस इस नाचीज़ को तेरे बकवास एस मेस पढ़े ज़माने हो गए

😂😂😂
मौसम ये हसीन कहता है प्यार  करले दिल दीवाना कहता है इकरार करले चाहत कहती है इजहार करले पर मम्मी कहती है पहले ग्रेजुएशन तो पास करले

😂😂😂
दिल दिया था जिसको दीवानी समझ कर खा गयी वो ब्रियानी समझ कर एक कतरा भी ना छोड़ा खून का पी गयी उसको भी निम्बू पानी समझ कर

😂😂😂
की रूठी है ऐसे वो हमसे जैसे हम सच में उन्हें मना लेंगे इतना वक़्त कौन बेकार करे इतने में तो हम दूसरी पटा लेंगे

😂😂😂
ज़िंदगी अपनी मस्ती  में जिया कर इश्क बहुत बुरी चीज है ना किया कर तू अपना पूरा ध्यान करियर पे मोड़ दे इश्क और अपनी गर्लफ्रेंड  मेरे लिए छोड़ दे

😂😂😂
ऐ दोस्त तेरी दोस्ती के लिए दुनिया छोड़ देंगे हम तेरी तरफ आये हर तूफ़ान को मोड़ देंगे लेकिन  तूने जो साथ छोड़ा कसम से तेरी हड्डिया तोड़ देंगे

😂😂😂
मैं चंद्रमुखी तू सूरजमुखी मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी एक काम कर दे बिल्डिंग से कूदकर मरजा तू भी सुखी मैं भी सुखी

😂😂😂

हे पण वाचा :

Anniversary wishes in marathi

Leave a Comment