12 zodiac signs in Marathi | मराठी बारा राशींची नावे व चिन्हे

zodiac signs in Marathi

ज्योतिष शास्त्र मध्ये एकूण बारा प्रकारच्या राशी आहेत, प्रत्येकाच्या जन्मकुंडलीवरून म्हणजेच जन्माची तारीख, वेळ, महिना इत्यादी गोष्टी पाहून …

Read more

मराठी महिने समजून घ्या – मराठी महिन्यांनुसार महत्वाचे सण । Marathi Months – Important Festival Accordingly

हिंदू दिनदर्शिका खूप जुनी आहे, या दिनदर्शिकेतून आपणाला आपले मराठी सण तसेच हंगाम लगेच समजून येतात. तुम्हाला मराठी …

Read more

40 Colours Chart In Marathi Hindi and English | ४० रंग तक्त्यामध्ये त्यांच्या मराठी हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये नावांसहित

40 Colours Chart In Marathi Hindi and English | ४० रंग तक्त्यामध्ये त्यांच्या मराठी हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये नावांसहित …

Read more

[८०१ ते ९००] मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 801 to 900 Numbers in Marathi with English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ८०१ ते ९०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत. ८०१आठशेएक(Athsheek) ८०२आठशेदोन(Athshedon) ८०३आठशेतीनAthsheteen) …

Read more

[१ ते १०००] मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 1 to 1000 Numbers in Marathi with english pronunciation

इंटरनेट वर प्रथमच १ ते १००० मराठी अंक त्यांच्या उच्चारासहित आम्ही पुरवलेले आहेत. खाली दिलेल्या लिंक्स वरून ते …

Read more

[६०१ ते ७००] मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 601 to 700 Numbers in Marathi with English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ६०१ ते ७०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत. ६०१सहाशेएक(Sahasheek) ६०२सहाशेदोन(Sahashedon) ६०३सहाशेतीनSahasheteen) …

Read more

[७०१ ते ८००] मराठी अंक इंग्रजी उच्चारासहित | 701 to 800 Numbers in Marathi with English Pronunciation

खालच्या तक्त्यामध्ये आम्ही ७०१ ते ८०० मराठी संख्या व त्यांचा इंग्रजी उच्चार समाविष्ठ केले आहेत. ७०१सातशेएक(Satsheek) ७०२सातशेदोन(Satshedon) ७०३सातशेतीनSatsheteen) …

Read more