[Best 2024] स वरून लहान मुलांची नावे । Marathi baby boy names from S

लहान मुले म्हणजे देवाघरची फुले असं म्हणलं जात ते खरंच आहे. घरात लहान मुलं असल्यावर घरातील वातावरण एकदम प्रसन्न आणि आनंददायी असते. जेव्हा एखाद्या कुटुंबात लहान बाळाचे आगमन होते तेव्हा त्या कुटुंबीयांचा आनंद गगनात मावेनासा होतो.

बाळ घरात येण्याअगोदरच बाळाचे नाव काय असणार हे ठरवण्यासाठी घरातील मंडळी उत्सुक असते. कारण आईवडिलांकडून बाळाला मिळणारी सर्वात पहिली आणि सुंदर भेटवस्तू म्हणजे त्याचे नाव. त्यामुळे बाळाचे नाव हे अत्यंत विचार करून ठेवले जाते.

अशाच काही आदर्श पालकांना आपल्या बाळाचे नाव ठेवण्यास मदत व्हावी म्हणून आम्ही लहान मुलांची नव-नवीन नावे आणि त्याचे अर्थ घेऊन आलो आहोत. तर आज आपण बघूया स वरून लहान मुलांची नावे

अद्याक्षरावरून लहान मुलांची नावे

क्ष ज्ञ

स वरून लहान मुलांची नावे

नाव अर्थ
सौभद्रअभिमन्यूचे एक नाव, सुभद्रेचा मुलगा म्हणून सौभद्र
सरविनप्रेमाची देवता, विजय प्राप्त केलेला
सर्वज्ञसर्व काही ज्ञात असणारा, विष्णूच्या हजार नावापैकी एक
सूर्यांकसूर्याचा एक भाग, सूर्याचा एक अंक
सरवनस्नेही, उदार असणारा, योग्य असणारा
सरसचंद्राचे नाव, हंस
सारंगएक संगीत वाद्य, भगवान शंकराच्या नावांपैकी एक नाव
सर्वदमनदुष्यंत पुत्र भरत याचे एक नाव
सत्यजितनेहमी सत्याने जिंकणारा
सजलजलासहीत असा, मेघ, जलयुक्त असणारा
सप्तकसात वस्तूंचा एकत्रित संग्रह
संस्कारदेण्यात येणारी नैतिक मूल्ये, नैतिक मूल्ये जपून ठेवणारा
संयमधैर्य, धैर्यशील असणारा, परिस्थिती नेहमी जपून हाताळणारा
संकेतइशारा, लक्षण
सुरूषशानदार असा
सुरंजननियमित मनोरंजन करणारा, सतत आनंदी असणारा, आनंददायी
सप्तजितसात वीरांना जिंकणारा असा बलशाली
सुप्रतआनंददायी दिसणारा सूर्योदय, सुंदर अशी सकाळ
सौमित्रसुमित्रेचा पुत्र, लक्ष्मणाचे एक नाव
संकिर्तनभजन
संकर्षणआकर्षणासह दिसणारा
संकल्पलक्ष्य, कायमस्वरूपी लक्ष्याचा वेध घेणारा
स्वयंस्वतः, स्वतःसाठी जगणारा
सादहाक

{Unique} स वरून लहान मुलांची नावे

सगुण चांगल्या गुणांनी संपन्न असणारा
सखाराम ज्याचा सखा श्री राम आहेत
सचदेव सत्याचा देव असणारा
सच्चीदानंद संपूर्ण आत्म्याचा आनंद
सज्जन चांगला मनुष्य
सत्य खरा योग्य असणारा
सत्यकाम जाबली ऋषींच्या मुलाचे नाव
सत्यदेव जो सत्याचा देव आहे
सत्यध्यान जो सदा सत्याचा विचार करतो
सत्यनारायण विष्णूचे एक नाव
सत्यपाल नेहमी सत्याचे पालन करणारा
सत्यबोध ज्याला सत्याचा बोध आहे
सत्यरथ जो सत्याच्या मार्गावर चालतो
सत्यवान सावित्रीचा पती
सजल ढग,जलयुक्त
सप्तजीत सात वीरांवर विजय मिळवणारा
सप्तक सात वस्तूंचा एक संग्रह
संयम धैर्य
सत्राजित सत्यभामेचा पिता
सदानंद नेहमी आनंदी असणारा
सदाशिव शंकराचे नाव
सनतकुमार ब्रह्मदेवाचा मुलगा
सनातन शाश्वत असणारा
सन्मान आदर करणे,मान ठेवणे
सक्षम आपल्या कार्यात कुशल
सानव सूर्य
समय वेळ,काळ
समीपनजदिक ,जवळ

{Latest} स वरून लहान मुलांची नावे

सृजनरचनाकार, रचनात्मक
स्वास्तिकशुभ, कल्याणकारी
स्पंदनहृदयाची धडधड
सक्षमयोग्य, कुशल, समर्थ
स्वानंदश्री गणेशाचे एक नाव
स्वरांशसंगीतातील स्वराचा एक भाग
सिद्धेशश्री गणेशाचे आणखी एक नाव
समीहनउत्साही, उत्सुक
सनिलभेट
स्वाक्षसुंदर डोळ्यांचा
सुकृतचांगले काम
स्यामृतसमृद्ध
सृजितरचित, बनवलेला
स्वपनस्वप्न
सार्थकअर्थपूर्ण, योग्य
सुयंशसूर्याचा अंश
सुहृदमित्र
सुतीर्थपाण्याजवळचे एक पवित्र स्थान, श्रद्धाळू व्यक्ती,चांगला शिक्षक
सुतीक्षवीर, पराक्रमी
सुकाममहत्वाकांक्षी, सुंदर
सुजसत्याग, शानदार
साहिलसमुद्र
सम्राटदिग्विजयी राजा
स्पर्शसाकार
सानवसूर्य
सामोदकृपा, अभिनंदन, सुंगधित
सिद्धांतनियम
स्वप्निलस्वप्नांशी निगडित, काल्पनिक
सिद्धार्थसफल, भगवान गौतम बुद्धांचे मूळ नाव
सव्यसाचीअर्जुनाचे एक नाव
सुतेजचमक, आभा
सव्याश्री विष्णूंच्या हजार नावांपैकी एक
सुश्रुतअच्छी प्रतिष्ठा,एका ऋषींचे नाव
साईश्री शंकर, ईश्वर, स्वामी
सौगतप्रबुद्ध व्यक्ति, भेट
सत्याखरेपणा, ईमानदारी
सात्विकपवित्र, चांगला
साकेतघर, स्वर्ग, श्री कृष्णाच्या अनेक नावांपैकी एक
सूर्यांशुसूर्याची किरणे
सूर्यांकसूर्याचा भाग
सौभद्रअभिमन्यूचे एक नाव
सरविनविजय, प्रेमाची देवता
सरवनयोग्य, स्नेही, उदार
सर्वज्ञसगळे जाणणारा , श्री विष्णूचे एक नाव
सुयशख्याति, प्रसिद्धि
सरसहंस, चंद्रमा
सारंगएक संगीत वाद्य, श्री शंकराचे एक नाव
सजलमेघ, जलयुक्त
सर्वदमनदुष्यंत पुत्र भरताचे एक नाव
सप्तजितसात वीरांना जिंकणारा
सप्तकसात वस्तूंचा संग्रह
सप्तंशुआग
संयमधैर्य, प्रयास
संस्कारचांगली नैतिक मूल्ये
संकेतइशारा, लक्षण, निशाणी
सुरुषउदय, शानदार
सुरंजनआनंददायक
सुप्रतसुंदर सकाळ, आनंददायी सूर्योदय
सौमित्रलक्ष्मणाचे एक नाव, सुमित्रेचा पुत्र

स वरून लहान मुलांची सुंदर नावे

स्यामन्तकभगवान विष्णूच्या रत्नाचे नाव
संदीपनऋषीचे नाव, प्रकाश
स्तव्यभगवान विष्णूच्या नावापैकी एक
संचितएकत्र, सर्व काही सांभाळून ठेवणारा, एकत्र जमा करून ठेवलेले
सम्यकस्वर्ण, प्राप्त झालेले, पर्याप्त
संविदज्ञान, विद्या, विद्येसह
समीनअत्यंत मौल्यवान,  किमती, अमूल्य असा
समदअनंत, परमेश्वर, अमर असा
समार्चितपूजित असा, आराध्य असणारा
सधिमनचांगुलपणा असणारा, उत्कृष्टता असणारा
स्कंदऋषींचे नाव, सुंदर, अप्रतिम, शानदार असा
सहस्कृतशक्ती, शक्तीशाली, ताकदवान
सार्वभौमसर्वांना एकत्रित सामावून घेणारा
सम्राटसर्व राज्यांचा राजा
सरोजिनब्रह्माचे एक नाव
सर्वदसंपूर्ण
सुहानखूपच चांगला, सुंदर
साजसंगीतातील वाद्ये
सचिंतशुद्ध अस्तित्व, शुद्ध विचार 
संपातिभाग्य, सफलता, कल्याण
सुधांशूचंद्राचे नाव, चंद्राचा अंश
स्वाध्यायवेदाचा अभ्यास, अध्याय
सुचेतचेतनेसह, आकर्षक असा
स्त्रोत्रश्लोक, चांगले विचार
सहरसूर्य, सूर्यप्रकाश
सस्मित सतत हसणारा
सहजानंद सहज आनंदी होणारा
सहदेव पाच पांडवांपैकी सर्वात लहान असणारा
साई साई बाबांचे नाव गोसावी
साईनाथ साईबाबांचा भक्त
साकेत अयोध्याचे दुसरे नाव
साजन प्रियकर
सारस नवी उमेद असलेला
सारंग चकाकी सोने
सात्विक अंगी सत्व असलेला
सायम कायम सोबत असणारा
सावन वर्षा ऋतू
साक्षात प्रत्यक्ष
सिताराम माता सीता आणि श्री रामचंद्र
सिद्धार्थ गौतम बुद्धांचे नाव
सिद्धेश गणपतीचे एक नाव
साहस शूर धाडसी
साह्य मदत
संभव शक्य असणे
सुचेतन अत्यंत दक्ष असणारा
सुजित विजयी असणारा
सुदर्शन विष्णूचे चक्र
सुदीप सुंदर दीप
सुदेह सुंदर शरीर असलेला
सुकुमार उत्तम मुलगा
सुकोमल अत्यंत नाजूक
सुखद अत्यंत आनंददायी
सुखदेव सुखाचा देव
सुगंध मनमोहक सुवास
सुजन सज्जन व्यक्ती
सुधाकर चंद्र
सुधीर अत्यंत धैर्यवान
सुनयन अत्यंत सुंदर डोळे असलेला
सुनीत उत्तम आचरण असलेला
सुनेत्र सुंदर डोळे असलेला
सुभग अत्यंत भाग्यशाली
सुभाष सुंदर वाणी असलेला
समेश समानतेचा ईश्वर
संयुक्त एकत्र
सुभाषित सुंदर भाषण करणारा
सुमित चांगला मित्र
सुमुख चेहरा सुंदर असलेला
सुयश उत्तम यश मिळवणारा
सुयोग उत्तम योग
सुरज सूर्याचे नाव
सुरेश इंद्र देवाचे नाव
सुवर्ण सोने
सुशांत शांत सौम्य स्वभावाचा
सुहास गोड हसणारा
सुश्रुत इतरांची सेवा करणारा
स्नेह प्रेम माया
सहर्ष आनंदा सहित
सोपान जिना
सोमनाथ गुजरात मधील एक मंदिर
सोहम तेव्हाची अनुभूती असणारा
सौभाग्य चांगले भाग्य असणारा
सौरभ सुंदर वास
संकल्प दृढनिश्चय
संकेत इशारा देणे
संगीत लयबद्ध रचना
संचित साठवण केलेले
संजय सर्वांवर विजय मिळवणारा
संजीव चैतन्यमय असणारा
संताजी प्रफुल्लित मन असलेला
संतोष समाधान मानणारा
सम्यकस्वर्ण, पर्याप्त
संबितचेतना
संविदज्ञान, विद्या
सोमचंद्राचे एक नाव
संप्रीतसंतोष, आनंद,
संपातिभाग्य, सफलता, कल्याण
समीनकीमती, अमूल्य
संरचितनिर्मित
समार्चितपूजित, आराध्य
समदअनंत, अमर, परमेश्वर
सलिलसुंदर, जल
सहर्षआनंदासहीत
सानलऊर्जावान, शक्तिशाली
सचिंतशुद्ध अस्तित्व आणि विचार
सधिमनचांगुलपणा, पूर्णता, उत्कृष्टता
सौरवचांगला वास, दिव्य, आकाशीय
समक्षजवळ, प्रत्यक्ष
सौमिलप्रेम, मित्र, शांति
स्कंदसुंदर, शानदार
सहजस्वाभाविक, प्राकृतिक
सहस्कृतशक्ति, ताकद
सहस्रजीतहजारोंना जिंकणारा
समेशसमानतेचा ईश्वर
समृद्धसंपन्न
संविदज्ञान
सनातनस्थायी, अनंत, श्री शंकर
सानव्यवंशपरंपरागत
सानुरागस्नेही, प्रेम करणारा
सतचितचांगल्या विचारांचा
संयुक्तएकत्रित, एकीकृत
सारांशसार, संक्षेप
सरनवरतृप्त, संतुष्ट, सर्वश्रेष्ठ
सदीपकशूरतेने खरेपणा कायम राखणारा
सरोजिनश्री ब्रह्मा
सरूपसुंदर, शरीराचा
सार्वभौमसम्राट, मोठा राजा
सर्वदश्री शंकराचे एक नाव
सर्वकसंपूर्ण
सदयदयाळू
सआदतआशीर्वाद, परम सुख
सालिकप्रचलित, अबाधित
सदीमदव
सादसौभाग्य
सदनाममित्र, खरा और श्रेष्ठ
समरस्वर्गातील फल
साज़संगीताची वाद्ये
साजिददेवाची पूजा करणारा
साबिरसहनशील
सुहायबलाल रंगाचे केस असलेला मुलगा
सुहानखूप चांगला, सुखद, सुंदर
सेलिमसकुशल, सुरक्षित
साकिफकुशल, प्रवीण
सचदीपसत्याचा दीपक
सरजीतविजयी
सरबलीनसगळ्यांमध्ये असलेला
सतगुनचांगले गुण असलेला
सिमरदीपदेवाच्या स्मरणाचा दिवा
सुखशरनगुरुशरणातील शांती
समरजीतयुद्धात जिंकलेला
सुखिंदरआनंदाची देवता
सुखरूपशांतीचा अवतार
सनवीरमजबूत, शूर
सरवरलीडर, सम्मानित
स्काइलाहबुद्धिमान, विद्वान
सोरिशुयेशू ची आशा
सेबोसम्मानजनक
सैमसनसूर्यासारखा, असाधारण शक्ति वाला
सैमुअलदेवाचे नाव
सैंड्रोरक्षक, मानवाची मदत करणारा
सार्डिसबायबलचे नाव, आनंदाचा राजकुमार
साल्विओरक्षण केलेला
सैविओबुद्धिमान, ज्ञानी
सैंटिनोपवित्र, शुद्ध
सैमीदेवाने सांगितलेला
साल्विनोउद्धारक, मुक्तिदाता, रक्षक
सेफ्रादेवाकडून मिळालेली शांती
सीगनदयाळू, कृपापूर्ण

आम्ही निवडलेली स वरून लहान मुलांची नावे

नाव अर्थ
संकेत इशारा, लक्षण
सारंग एक संगीत वाद्य, भगवान शंकराच्या नावांपैकी एक नाव
सर्वज्ञसर्व ज्ञात असणारा
समीर
सम्राट राजा
साईनाथ साई बाबांचे नाव
साईसाई बाबांचे नाव
सात्विकशुद्ध
सुखदेव सुखाचा देव
सुभाषचांगला भाषित
सुरजसूर्य
सुरेश इंद्र देवाचे नाव
सुशांत शांत सौम्य स्वभावाचा
सुहास गोड हसणारा
सोमनाथ गुजरात मधील एक मंदिर
सोहम तेव्हाची अनुभूती असणारा
सौरभ सुंदर वास
संतोषआनंद
संजीव चैतन्यमय असणारा
सम्यक स्वर्ण, प्राप्त झालेले, पर्याप्त

अद्याक्षरावरून मुलांची नावे

क्ष ज्ञ

नमस्कार मित्रांनो तुम्हाला हि स वरून लहान मुलांची नावे कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा व जर तुम्हाला आणखी काही नावे माहित असतील तर खाली कमेंट करून नक्की कळवा.

Read More : राशीवरून नावातील आद्याक्षर – मराठी राशी

हे नक्की वाचा :

लहान बाळाची काळजी कशी घ्याल? लहान बाळाला खेळवण्यासाठी काही मजेशीर गोष्टी

लहान बाळाला सांभाळणे हे पालकांसाठी जगातील सर्वात अवघड काम असते; पण काळजी करू नका या पोस्ट मध्ये आम्ही तुम्हाला लहान मुलांची काळजी कशी घ्यायची याची संपूर्ण माहिती देणार आहोत ….

-: अधिक वाचा :-


1 thought on “[Best 2024] स वरून लहान मुलांची नावे । Marathi baby boy names from S”

Leave a Comment