Music

4/Music/grid-big

Nature

3/Nature/grid-small

Fashion

3/Fashion/grid-small

Sponsor

AD BANNER

Extra Ads

AD BANNER

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Slider

5/random/slider

लेबल

Labels

Technology

3/Technology/post-list

Popular Posts

१ ते ५० पाढे उच्चारासहित । 1 to 50 Tables (Padhe) In Marathi With Pronunciation

टिप्पणी पोस्ट करा
नमस्कार मित्रांनो, या पोस्ट मध्ये आम्ही १ ते ५० पाढे मराठी मध्ये त्यांच्या उच्चारासहित पुरविले आहेत. खाली दिलेल्या ५ बटणांना वापरून तुम्ही हे पाढे पाहू शकता.
१ ते १० पाढे ११ ते २० पाढे २१ ते ३० पाढे ३१ ते ४० पाढे ४१ ते ५० पाढे

एक एके एक
(ek_eke_ek)

बे एके बे
(be_eke_be)

तीन एके तीन
(tin_eke_tin)

चार एके चार
(char_eke_char)

पाच एके पाच
(pach_eke_pach)

सहा एके सहा
(saha_eke_saha)

सात एके सात
(sat_eke_sat)

आठ एके आठ
(Aath_eke_aath)

नऊ एके नऊ
(nau_eke_nau)
१०
दहा एके दहा
(daha_eke_daha)

एक दुणे दोन
(ek_dune_don)

बे दुणे चार
(Be_dune_char)

तीन दुणे सहा
(teen_dune_saha)

चार दुणे आठ
(char_dune_ath)
१०
पाच दुणे दहा
(pach_dune_daha)
१२
सहा दुणे बारा
(saha_dunebara)
१४
सात दुणे चौदा
(sat_dune_chauda)
१६
आठ दुणे सोळा
(ath_dune_sola)
१८
नऊ दुणे अठरा
(nau_dune_athra)
२०
दहा दुणे वीस
(daha_dune_vis)

एक त्रिक तीन
(ek_trik_teen)

बे त्रिक सहा
(be_trik_saha)

तीन त्रिक नऊ
(teen_trik_nau)
१२
चार त्रिक बारा
(char_trik_bara)
१५
पाच त्रिक पंधरा
(pach_trik_pandhra)
१८
सहा त्रिक अठरा
(saha_trik_athra)
२१
सात त्रिक एकवीस
(sat_trik_ekvis)
२४
आठ त्रिक चोवीस
(ath_trik_chovis)
२७
नऊ त्रिक सत्तावीस
(nau_trik_sattavis)
३०
दहा त्रिक तीस
(daha_trik_tees)

एक चोक चार
(ek_chok_char)

बे चोक आठ
(be_chok_ath)
१२
तीन चोक बारा
(teen_chok_bara)
१६
चार चोक सोळा
(char_chok_sola)
२०
पाच चोक वीस
(pach_chok_vis)
२४
सहा चोक चोवीस
(saha_chok_chovis)
२८
सात चोक अठ्ठावीस
(sat_chok_atthavis)
३२
आठ चोक बत्तीस
(ath_chok_battis)
३६
नऊ चोक छत्तीसस
(nau_chok_chattis)
४०
दहा चोक चाळीस
(daha_chok_chalis)

एक पंचे पाच
(ek_panche_pach)
१०
बे पंचे दहा
(be_panche_daha)
१५
तीन पंचे पंधरा
(teen_panche_pandhra)
२०
चार पंचे वीस
(char_panche_vis)
२५
पाच पंचे पंचवीस
(pach_panche_panchvis)
३०
सहा पंचे तीस
(saha_panche_tees)
३५
सात पंचे पस्तीस
(sat_panche_pastis)
४०
आठ पंचे चाळीस
(ath_panche_chalis)
४५
नऊ पंचे पंचेचाळीस
(nau_panche_panchechalis)
५०
दहा पंचे पन्नास
(daha_panche_pannas)

एक सक सहा
(ek_sak_saha)
१२
बे सक बारा
(be_sak_bara)
१८
तीन सक अठरा
(teen_sak_athra)
२४
चार सक चोवीस
(char_sak_chovis)
३०
पाच सक तीस
(pach_sak_tees)
३६
सहा सहा छत्तीस
(saha_saha_chattis)
४२
सात सक बेचाळीस
(sat_sak_bechalis)
४८
आठ सक अठ्ठेचाळीस
(ath_sak_atthechalis)
५४
नऊ सक चोपन्न
(nau_sak_chopanna)
६०
दहा सक साठ
(daha_sak_sath)

एक साते सात
(ek_sate_sat)
१४
बे साते चौदा
(be_sate_chauda)
२१
तीन साते एकवीस
(teen_sate_ekvis)
२८
चार साते अठ्ठावीस
(char_sate_atthavis)
३५
पाच साते पस्तीस
(pach_sate_pastis)
४२
सहा साते बेचाळीस
(saha_sate_bechalis)
४९
सात साते एकोनपन्नस
(sat_sate_ekonpannas)
५६
आठ साते छप्पन
(ath_sate_chappana)
६३
नवा साते त्रेसष्ठ
(nava_sate_tresashth)
७०
दहा साते सत्तर
(daha_sate_sattar)

एक आठे आठ
(ek_athe_ath)
१६
बे आठे सोळा
(be_athe_sola)
२४
तीन आठे चोवीस
(teen_athe_chovis)
३२
चार आठे बत्तीस
(char_athe_battis)
४०
पाच आठे चाळीस
(pach_athe_chalis)
४८
सहा आठे अठ्ठेचाळीस
(saha_athe_atthechalis)
५६
सात आठे छप्पन
(sat_athe_chappana)
६४
आठ आठे चौसष्ठ
(ath_athe_chausashth)
७२
नऊ आठे बहात्तर
(nau_athe_bahattar)
८०
दहा आठे एंशी
(daha_athe_enshi)

एक नवे नव
(ek_nave_nau)
१८
बे नवे अठरा
(be_nave_athra)
२७
तीन नवे सत्तावीस
(teen_nave_sattavis)
३६
चार नवे छत्तीस
(char_navve_chattis)
४५
पाच नवे पंचेचाळीस
(pach_nave_panchechalis)
५४
सहा नवे चोपन्न
(saha_nave_chopanna)
६३
सात नवे त्रेसष्ठ
(sat_navve_tresashth)
७२
आठ नवे बहात्तर
(ath_nave_bahattar)
८१
नऊ नवे एक्याएन्शी
(nau_nave_ekyaenshi)
९०
दहा नवे नव्वद
(daha_nave_navvad)
१०
एक दाहे दहा
(ek_dahe_daha)
२०
बे दाहे वीस
(be_dahe_vis)
३०
तीन दाहे तीस
(teen_dahe_tees)
४०
चार दाहे चाळीस
(char_dahe_chalis)
५०
पाच दाहे पन्नास
(pach_dahe_pannas)
६०
सहा दाहे साठ
(saha_dahe_sath)
७०
सात दाहे सत्तर
(sat_dahe_sattar)
८०
आठ दाहे एन्शी
(ath_dahe_enshi)
९०
नऊ दाहे नव्वद
(nau_dahe_navvad)
१००
दहा दाहे शंभर
(daha_dahe_shambhar)
Prajakta Jadhav
नमस्कार, माझे नाव प्राजक्ता, मी २३ वर्षांची असून शब्दक्षर या साईट वर मी सध्या माझा वेळ देऊन लोकांना आवडतील अशा पोस्ट नेहमी लिहीत असते.

Related Posts

टिप्पणी पोस्ट करा