Meaning in Marathi of “Have a Nice And Relaxed Sunday”?

“Have a Nice day and Relaxed Sunday” हे एक इंग्रजीमधील शुभेच्छा संदेश आहे ज्याचा अर्थ “तुमचा रविवार चांगला आणि निवांत जावो” असा होतो.

वाक्यात उपयोग (Use in sentence)

प्रतीक रवी सरांन्ना म्हणाला तुमचा रविवार चांगला आणि निवांत जावो.

Prateek said to Ravi sir “Have a Nice day and Relaxed Sunday“.

Leave a comment